Hevoset ja kunta -rajapintoja

Hevosala on toimiala, joka tarjoaa elinkeinon, työtä ja harrastusmahdollisuuksia kunnissa ja kaupungeissa. Ala elävöittää maaseutua ja työllistää suoraan yli 15 000 henkilöä Suomessa. Välilliset vaikutukset ovat moninkertaiset muun muassa monipuolisten palvelujen tarjonnan, rehu-, rakentamis- ja varustekaupan kautta.

Monesta muusta toimialasta poiketen hevostalouden vaikuttavuutta ei mitata vain alan elinkeinotoiminnan tuottavuudella, pelkkinä euroina tai työpaikkojen lukumääränä. Hevostaloudella on myös sosiaalisia vaikutuksia. Se tarjoaa tasa-arvoisen liikuntaharrastuksen, hengähdysmahdollisuuden hektisestä arjesta, sosiaalisen tukiverkoston sekä auttaa syrjäytymisen ehkäisyssä ja kuntoutuksessa. Hevosharrastuksen parissa tehdään merkittävää nuorisotyötä ja ratsastus on erityisesti naisten ja tyttöjen suosituimpia kilpailu- ja kuntoilulajeja. Hevoset ovat keskittyneet sinne missä ihmisetkin ovat, kasvukeskusten lähettyville.

Hevosala liittyy kuntatyössä useaan eri osa-alueeseen, muun muassa maataloustoimeen, maankäyttöön ja kaavoitukseen, ympäristöasioihin, elinkeino- ja liikuntatoimeen.

Hevoset ja yhteiskunta -hanke on koonnut kirjaan tietoa hevosalasta alan sidosryhmätoimijoille, erityisesti kuntasektorille, toimialaa koskevan päätöksenteon tueksi. Tavoitteena on myös vahvistaa hankealueen hevostalouden toimintaedellytyksiä sekä monipuolistaa ja kehittää hevostalouteen ja sen rajapintoihin liittyviä elinkeinoja.

Kirjan esikuvana on toiminut Hästnäringens Nationella Stiftelsenin Ruotsissa vuonna 2008 julkaisema opas Hästen i kommunen – Betyder mer än du tror.

Kirja sisältää 10 osiota. Voit tutustua kirjassa vain johonkin osa-alueeseen tai koko teokseen. Jokaisen osion loppuun on koottu Mitä kunta voi tehdä? -yhteenveto, johon vähintäänkin kannattaa tutustua omaan osaamisalueeseesi liittyen. Kirja on ladattavissa myös sähköisesti alta.

Kirjan on julkaissut Hevoset ja yhteiskunta -hanke, jonka hankealueena ovat Häme ja Uusimaa. Kyseessä on Suomen hevosrikkaimmat maakunnat, joihin sijoittuu 26 % maamme hevosista. Kirja on jaettu kaikkiin hankealueen kuntiin luottamus- ja virkamiehille muun muassa hevosväen toimesta. Toiveena oli, että näin samalla luodaan pohjaa jouhevalle yhteistyölle ja ennakoivalle vuoropuhelulle.

Hevoset ja yhteiskunta -projektin ja kirjan on toteuttanut Hippolis – Hevosalan osaamiskeskus ry ja
sen rahoittajat ovat Hämeen ja Uudenmaan ELY-keskukset, EU-osarahoitteinen Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma sekä Forssan Seudun Kehittämiskeskus. Hanke käynnistyi kesällä 2012 ja se päättyi vuoden 2014 lopussa.

Kirjan toteutumisesta kuuluu suuri kiitos kaikille kirjan tekemiseen osallistuneille asiantuntijoille, avustajille, taustaorganisaatioille ja rahoittajille.

Tervetuloa tutustumaan hevosalaan ja sen tarjoamiin mahdollisuuksiin!

Lataa tästä koko kirja (pdf)

  1. Hevostalous Suomessa
  2. Hevostalous yhdyskuntasuunnittelussa ja rakentamisessa
  3. Hevostalous ja ympäristö
  4. Hevoset vapaa-ajassa ja urheilussa
  5. Hevoset sosiaali- ja terveyspalveluissa
  6. Hevosmatkailu
  7. Turvallisuus ja eläinpelastus