Hevosalan ammatit ja koulutus

Hevosalan ammattien luonne on muuttunut hevosen kanssa työskentelystä yhä enemmän toimimiseen hevosen ja asiakkaan muodostaman kokonaisuuden kanssa. Alan palveluja tuotetaan joko suoraan asiakkaalle tai välillisesti, esimerkiksi palveluna hevosalan toisille yrittäjille. Harrastamisen lisääntyessä ja monipuolistuessa sekä hevosyritysten määrän kasvaessa myös yrittäjiin ja tallityöntekijöihin kohdistuvat ammattitaidon vaatimukset ovat kasvaneet. Hevostaitojen lisäksi yrityksen hoitoon ja kehittämiseen liittyvä osaaminen, asiakaspalvelutaidot sekä alaa koskevien säädösten ja määräysten tuntemus ovat keskeisiä tekijöitä laadukkaassa toiminnassa.

Suomalainen hevosalan tutkintojen kokonaisuus on kattava. Tutkintojärjestelmä tuottaa päteviä tekijöitä perustutkinto-, ammattitutkinto- ja erikoisammattitutkintotasolla. Oppilaitokset palvelevat pääosin valtakunnallista, mutta jonkin verran myös alueellista kysyntää.

Hevosalan tutkintojärjestelmään (perus-, ammatti- ja erikoisammattitutkinto) kuuluvia ammatteja ovat hevostenhoitaja, ratsastuksenohjaaja, hevostenvalmentaja, kengitysseppä, ratsastuksenopettaja ja tallimestari. Ammatillisessa täydennyskoulutuksessa voi kouluttautua ratsastusterapeutiksi ja sosiaali-pedagogiseen hevostoimintaan. Hevostalouden agrologeja koulutetaan Hämeen ammattikorkeakoulussa. Alaan liittyviä yliopistotutkintoja ovat eläinlääkärin ja maatalous- ja metsätieteiden maisterin tutkinnot.

Lähde: Laine, Päivi (2014): Hevosalan ammatit ja koulutus. Teoksessa Laitinen, A. & Mäki-Tuuri, S. (toim.) Hevoset ja kunta – rajapintoja. Ypäjä: Hippolis – Hevosalan osaamiskeskus ry, 30–35.

Materiaalit

Luku 3 – Hevosalan ammatit ja koulutus

Kaaviot

Suomalainen hevosalan tutkintorakenne

Linkit

Hevosalan koulutus (Hippos)

Hevosopisto