Yhteistyö ja edunvalvonta

Mahdollisuuksien hevonen

Hevosalan valtakunnalliset organisaatiot vastaavat alan edunvalvonnasta osana tehtäviään. Lisäksi alalla on yhteinen Mahdollisuuksien hevonen –yhteistyöverkosto, jossa ovat edustettuina alan valtakunnalliset järjestöt ja keskeiset sidosryhmät. Taustalla on vuonna 2003 käynnistetty Hevosalan haasteet – työryhmä, joka perustettiin ajamaan koko hevosalan etua koordinoidusti ja laajassa yhteistyössä eri toimijoiden kesken. Työryhmä halusi nähdä haasteet mahdollisuuksina, ja vaihtoi nimensä keväällä 2013 Mahdollisuuksien hevonen –yhteistyöverkosto.

Alkujaan MTK:n, Suomen Hippoksen ja Suomen Ratsastajainliiton koolle kutsumassa yhteistyöverkostossa ovat mukana Suomen Hevosenomistajien Keskusliitto, Luonnonvarakeskus Luke, Suomen Eläinsuojeluyhdistys, ProAgria, Hevostietokeskus, Hippolis – hevosalan osaamiskeskus, Ypäjän Hevosopisto, Hämeen ammattikorkeakoulu, Suomen Ravivalmentajat ry ja Maa- ja metsätalousministeriö. Työskentelyä koordinoi hevosalan yhteistyöorganisaatio Hippolis – Hevosalan osaamiskeskus ry.

Mahdollisuuksien hevonen -yhteistyöverkosto on mm.

  • Julkaissut Hevosalan järjestöjen viestin eduskuntaan vuoden 2019 vaalien alla
  • Järjestänyt Hevosvaltiopäivät vuosina 2004, 2007, 2013 ja 2017 yhteistyössä Eduskunnan Hevosystäväinseuran kanssa
  • Julkaissut vuonna 2017 hevosalan viestin kuntavaaleihin
  • Järjestänyt Mahdollisuuksien hevonen –tapahtuman Eduskuntatalolla 2013
  • Julkaissut Hevosalan haasteet (2004) ja Mahdollisuuksien hevonen (2012) – kehittämisohjelmat
  • Julkaissut Hevosalan hanketoiminnan kehittämisohjelmat vuosille 2007-2013 ja 2014-2020
  • Julkaissut vuoden 2014 hevosalan viestin hallitusohjelmaan
  • Sekä ottanut kantaa lukuisiin lainvalmisteluihin koskien mm. eläinten kuljetusta, tallien tilamääräyksiä, monipuolisesti maankäyttöasioihin, eläinsuojeluun (hyvinvointiin) jne.

Hevosalan kehittämisohjelma 2014-2020

Hevosalan kehittämisohjelmassa kuvataan hevostalouden toimintaympäristö sekä hevostalouden yhä kasvavaa merkitystä yhteiskunnassa. Ohjelmassa on esitetty hevosalan keskeisimmät painopisteet, joihin hevosalan järjestöt haluavat yhteistyössä vaikuttaa. Hevosala tarvitsee selkeät suuntaviivat, joiden ympärille on mahdollista kehittää terveellä pohjalla toimivaa elinkeino- ja harrastustoimintaa. Hevosalan kehittämisen tavoitteena on turvata hevosten hyvinvointi ja alan yleiset toimintaedellytykset. Tavoitteena on nostaa koko toimialan profiilia, jotta hevostalouden yhteiskunnallinen merkitys tunnustetaan todellisten vaikutusten ja alan laajuuden mukaisesti.

Samassa julkaisussa on myös Hevosalan hankeohjelma 2014 – 2020. Hankeohjelman tavoitteena on edistää elinvoimaista hevosalan yritystoimintaa sekä ohjata hankerahoitusta ja alan kehittämistoimenpiteitä yhdessä määriteltyjä päämääriä kohti. Kehittämisohjelmaan on kirjattu asioita, joihin ala on sitoutunut ja joita halutaan ensisijaisesti viedä eteenpäin tulevan ohjelmakauden aikana sekä alan sisäisen että ulkopuolisen rahoituksen turvin. Tämän ohjelman tarkoituksena on ohjata rahoitusta hevosalan kannalta tärkeisiin hankkeisiin. Tarkoituksena ei kuitenkaan ole sulkea pois ohjelman ulkopuolisia hyviä ja tarkoituksenmukaisia toimia.

Uutta kehittämisohjelmaa valmistellaan ja se julkaistaan 2024.

Lataa kehittämisohjelma (pdf)
Katso Mahdollisuuksien hevonen -video