Vastuulliset ja kestävät hevosenpidon mallit

Vastuulliset ja kestävät hevosenpidon mallit – hankkeen tavoitteena on koota, kehittää ja jalkauttaa hevosenpidon ja työskentelyn hyviä käytänteitä sekä lisätä uuden teknologian käyttöönottoa hevosalan työn, talouden, ympäristön ja hyvinvoinnin kehittämiseen. Hankkeessa rakennettavan interaktiivisen digitaalisen tiekartan avulla uudenaikaistetaan hevosalan työtä, talliympäristöjä sekä hevosenpidon tapoja. Tavoitteena on, että digitaalisesta tiekartasta tulee hevosyrittäjälle jatkuvaan parantamiseen johdatteleva kehittämistyökalu ja tietopankki. Pitkän tähtäimen tavoitteena on parantaa hevosalan toimintaedellytyksiä, kilpailukykyä ja kannattavuutta sekä vastuullisuutta ja kestävyyttä.

Hanketta toteuttavat Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä, Savonia-ammattikorkeakoulu, TTS-Työtehoseura, Hippolis – Hevosalan osaamiskeskus ry, Suomen Hevostietokeskus ry sekä Luonnonvarakeskus LUKE.
Hanke toimii Pohjanmaan, Pohjois-Savon ja Uudenmaan ELY-keskusten alueilla 1.4.2024 – 30.6.2026.

Toimenpiteet:
TP1: Hevosen pidon kehittämistarpeet sekä hyvät käytänteet

TP2: Kehittyvät toimintatavat ja digitaalinen tiekartta

TP3. Hevostallien työmenetelmien ja hyvinvointia tukevien toimintatapojen jalkauttaminen ja tiedon levitys hevosalalle

TP4: Hankehallinto

Tulokset:

1. Yhteenveto hevosalan työn, hevosten hyvinvoinnin, hevosalan ympäristövaikutusten sekä kannattavuuden keskeisistä kehittämistarpeista

2. Digitaalinen interaktiivinen tiekartta, josta tulee hevosyrittäjälle jatkuvaan parantamiseen johdatteleva kehittämistyökalu ja tiedon lähde

3. Kehittämisryhmä hevosalan digitaalisen tiekartan ja tietopankin ylläpitoon

4. Tutkitun tiedon ja hyvien käytänteiden leviäminen ja jalkauttaminen käytäntöön lisääntyy

5. Hevosalan kehittäjien verkostojen toiminta lisääntyy.

Kohderyhminä ovat hevosalan yrittäjät, hevostoimintaa harjoittavat maatilat sekä hevosalan työntekijät. Välillisinä kohderyhminä ja hyödynsaajina ovat lisäksi hevosenomistajat, hevosalan harrastajat ja suuri yleisö.