Eläinkuljettajalupa

Eläinkuljettajalupa kaupallisissa hevoskuljetuksissa

Lainsäädäntö (Neuvoston asetus (EY) N:o 1/2005) edellyttää pääsääntöisesti eläinkuljettajalupaa kaupallisen toiminnan yhteydessä tapahtuvissa kuljetuksissa. Kaupalliseksi toiminnaksi voidaan katsoa hevoskuljetukset, joista on suoraa taloudellista hyötyä tai jotka ovat osana liiketaloudellista tai kaupallista toimintaa ja joihin liittyy tai joiden tavoitteena on joko suora tai epäsuora taloudellinen voitto. Kaupalliseksi toiminnaksi katsotaan esimerkiksi ravivalmennus-, ratsastuskoulu-, täysihoito- tai hevoskuljetuspalvelut.

Eläinkuljettajalupia on kahdenlaisia: lyhyitä max 8 h ja yli 8 h lupia. Lupa on yritys- tai henkilökohtainen ja se on voimassa 5 vuotta. Hae uutta lupaa, ennen kuin edellinen vanhenee. Huomioi myös, että saatat tarvita myös uuden kuljetusvälineen hyväksymistodistuksen (se on myös voimassa viisi vuotta). Pätevyystodistus on voimassa siihen saakka, kun täytät 70-vuotta eli kurssia ei tarvitse suorittaa uudelleen.

Kaupallisen toiminnan yhteydessä hevosia kuljettava henkilö tarvitsee pääsääntöisesti kuljettajan ja hoitajan pätevyystodistuksen. Pätevyystodistus on henkilökohtainen ja se on voimassa pääsääntöisesti 70-vuotiaaksi saakka ja sen jälkeen aluehallintovirasto voi harkintansa mukaan jatkaa todistuksen voimassaoloa.

Kaupallisia kuljetuksia koskevat asiakirjat

  • eläinkuljettajalupa (yritys- tai henkilökohtainen)
  • kuljettajan ja hoitajan pätevyystodistus (henkilökohtainen)
  • kuljetusasiakirja (esim. ruutuvihko, jossa ilmenee mm. kyydissä olevien hevosten nimi ja rekisterinumero, lähtöpaikka, määränpää ja arvioitu kuljetuksen kesto).

Eläinkuljettajalupaan vaaditaan

  • kuljettajan ja hoitajan pätevyystodistus (haettaessa tarvitaan todistus suoritetusta koulutuksesta ja hyväksytysti suoritettu koetulos)
  • eläinkuljettajalupahakemus 
  • mahdollinen kuljetusvälineen hyväksyminen (ota yhteys läänineläinlääkäriin)
  • selvitys kuljettajista ja heidän koulutuksistaan

Aluehallintoviraston läänineläinlääkäriltä voi kysyä tarkempaa tulkintaa oman toiminnan kaupallisuudesta.

Lisätietoja

Tähän oppaaseen on koottu kaupallisia eläinkuljetuksia maanteillä koskevien eläinsuojelusäädösten sisältöä /
Ruokaviraston opas (pdf)

Linkit

Eläinkuljetusasetus
HUOM: Latautuu hitaasti! (26,3 Mt, pdf)

Ruokaviraston sivuilta: Kaupalliset kuljetukset

Ruokaviraston opas (pdf): Kaupalliset eläinkuljetukset maanteillä

Eläinkuljetusten valvonta

Hakemuslomakkeet

Maksut (pdf, sivu 8)

Lisätietoja pätevyystodistuksesta

Tulevia koulutuksia

1.7.2021 annetun lakimuutoksen myötä (Laki eläinten kuljetuksesta 1429/2006) koulutusta voi antaa ja pätevyystodistuksen edellyttämiä kokeita järjestää tietyt ammatilliset oppilaitokset sekä ammattikorkeakoulut.

Ajantasainen lista koulutuksen järjestäjistä löytyy Ruokaviraston sivulta (oikea palsta, ”Koulutuksen ja kokeen järjestäjät”)
 

Tiedustele tulevia koulutuksia järjestäjiltä (katso yllä)