Kuorma-auton kuljettajan ammattipätevyys

Tiedote 31.12.2014

Tarkennuksia kuorma-auton kuljettajan ammattipätevysvaatimukseen hevoskuljetuksissa

Laki kuorma- ja linja-auton kuljettajien ammattipätevyydestä (16.3.2007/273) määrittelee, että kuljettajan ammattipätevyys vaaditaan kuorma- ja linja-auton kuljettajalta tieliikenteessä. Tästä pääsäännöstä on kuitenkin laissa joitain poikkeuksia, joiden vaatimusten pitää täyttyä kokonaisuudessaan, ei osittain.

Pätevyyttä ei vaadita yksityisissä, muuhun kuin kaupalliseen toimintaan liittyvissä eli kuorma-autonkuljettajan henkilökohtaisissa kuljetuksissa (2 § Soveltamisala kohta 6), tai jos ajoneuvolla kuljetetaan materiaaleja tai laitteita, joita kuljettaja ammattiaan harjoittaessaan käyttää, eikä ajoneuvon kuljettaminen ole hänen päätoimensa (2 § kohta 8). Tässä yhteydessä kaupallisen kuljetuksen määritelmä poikkeaa esim. eläinkuljetusasetukseen liittyvässä Eviran ohjeessa olevasta eläinkuljetusten kaupallisuuden tulkinnasta.

Hevonen rinnastetaan Suomen lainsäädännön kauppa- ja jäämistöoikeudessa irtaimeksi omaisuudeksi ja sitä käsitellään valvonnassa irtaimena esineenä. Käsittelyä muutetaan, jos lainsäätäjä tai tuomioistuin omaksuu eriävän tulkinnan. Kuljettajalla tarkoitetaan kulloistakin ajoneuvon tosiasiallista kuljettajaa, esimerkiksi yrittäjää tai työntekijää.

Kuorma-auton kuljettajan ammattipätevyysvaatimusta arvioitaessa oleellisinta on, että kuljettaja käyttää ammattiaan harjoittaessaan kuljetettavia materiaaleja tai laitteita kuljetuksen päätyttyä. Hevosen kohdalla tämän tulee olla sen käyttötarkoituksen mukaista käyttöä (esim. kilpahevosen satulointi/valjastus tai verryttely).

Kaupallisen toiminnan yhteydessä kuljetettaessa muita kuin omassa käytössä olevia hevosia kuljettaminen voi aiheuttaa kuorma-auton kuljettajan ammattipätevyysvaatimuksen. Kuorma-auton kuljettajan ammattipätevyyttä ei kuitenkaan tarvitse, jos kuljettaja käyttää kuljetettavia hevosia. Kuljettaessaan hevosta, jota kuljettaja käyttää, voi hän kuljettaa myös samaan kohteeseen muita henkilöitä ja heidän käyttämäänsä hevosta/hevosia.

Tarkennus pohjautuu siihen, että laki kuorma- ja linja-auton kuljettajien ammattipätevyydestä määrittelee, että lakia ei sovelleta silloin, kun ajoneuvolla kuljetetaan materiaaleja tai laitteita, joita kuljettaja ammattiaan harjoittaessaan käyttää eikä ajoneuvon kuljettaminen ole hänen päätoimensa. Ammattipätevyyttä ei vaadita myöskään silloin, jos ajoneuvolla kuljetetaan vähäisessä määrin omia tuotteita, joita kuljettaja myy tietyssä paikassa, eikä ajoneuvon kuljettaminen ole hänen päätoimensa. Siten esimerkiksi valjaita tms. omia tuotteitaan markkinoilla tai raveissa kauppaava ei tarvitse ammattipätevyyttä, jos kuljettaminen ei ole hänen päätoimensa.

Ammattipätevyysvaatimus kohdistuu kuljettajaan ja ammattipätevyyden tarve arvioidaan kulloisenkin kuljetuksen ja kuljettajana toimivan lähtökohdista. Koska asian lopullinen tulkinta on aina tapauskohtaista, on jokaisen hevosia kuorma-autolla kuljettavan henkilön tehtävä omista lähtökohdistaan lähtevä tulkinta asiasta ja toimittava sen mukaisesti.

Ammattipätevyysvaatimus koskee mm. hevosia kuljettavien kuljetusliikkeiden henkilökuntaa ja myös muita kuljetuksia, joissa edellä mainittu vaatimus ei täyty. Hevoskuljetuksiin liittyvät lainsäädäntö ja tulkinnat vaihtelevat eri maiden välillä, joten ulkomailla hevosia kuljettaessa selvitä aina kyseisen maan käytäntö ja toimi sen mukaisesti.  Esimerkiksi hevosen määrittely irtaimena esineenä (laite/materiaali, jota kuljettaja käyttää) ei välttämättä toimi Suomen rajojen ulkopuolella.

Tiedote on laadittu hevosalan järjestöjen sekä Trafin ja Poliisihallituksen edustajien kanssa käydyn vuoropuhelun pohjalta.

Lataa tiedote pdf-tiedostona tästä ja tulosta kuljetukseen mukaan.

Linkit

Laki kuorma-auton kuljettajan ammattipätevyydestä

Lisätietoja Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin sivuilla

Lisätietoja

Lisäkysymykset pyydetään ensisijaisesti Hippolikseen (toimitetaan kootusti viranomaiselle): 
Erja Mattila puh. 045 111 7754 tai etunimi.sukunimi [a] hippolis.fi