AjankohtaistaHippolis tiedottaa

Hevosalan yrittäjä ei pääsääntöisesti tarvitse kuorma-auton kuljettajan ammattipätevyyttä

Hevosalan laatima tiedote kuorma-auton kuljettajan ammattipätevyydestä edelleen voimassa

Kuorma- ja linja-auton kuljettajia tieliikenteessä koskee laki kuorma-auton kuljettajan ammattipätevyydestä 273/2007 (ajantasainen laki 320/2017). Laissa on kuitenkin poikkeuksia, jolloin ammattipätevyyttä ei tarvita. Pätevyyttä ei vaadita yksityisissä, muuhun kuin kaupalliseen toimintaan liittyvissä eli kuorma-autonkuljettajan henkilökohtaisissa kuljetuksissa, tai jos ajoneuvolla kuljetetaan materiaaleja tai laitteita, joita kuljettaja ammattiaan harjoittaessaan käyttää, eikä ajoneuvon kuljettaminen ole hänen päätoimensa.

Kuorma-auton kuljettajan ammattipätevyysvaatimusta arvioitaessa hevoskuljetusten osalta oleellisinta on, että kuljettaja käyttää ammattiaan harjoittaessaan kuljetettavia materiaaleja tai laitteita kuljetuksen päätyttyä. Hevosen kohdalla tämän tulee olla sen käyttötarkoituksen mukaista käyttöä (esim. kilpahevosen satulointi/valjastus tai verryttely, tai muu kyseisen hevoskuljetuksen hevosen matkamääränpään mukaista tarkoituksenmukaista käyttöä). Arviointi on tehtävä tapauskohtaisesti, mutta pääpaino on hevosen kulloisenkin tilanteen tarkoituksenmukaisella todellisella käytöllä. Huomioitavaa on, että tämä käyttö ei ole pelkästään kilpailuihin kuskina tai ratsastajana osallistumista, vaan myös muu todellinen toiminta eli hevosen käyttäminen määränpäässä on riittävää.

Hippolis laati tästä vuonna 2014 yhdessä Trafin (nyk. Traficom) ja Poliisihallituksen edustajien kanssa tiedotteen. Tiedote on kokonaisuudessaan nähtävillä https://www.hippolis.fi/kuorma-auton-kuljettajan-ammattipatevyys/. Tiedote kannattaa tulostaa ja pitää hevoskuljetuksissa mukana.

Ravivalmentaja Jouni Miettinen sai sakot huhtikuussa 2017 hänen ollessaan matkalla raveihin. Asian käsittely siirtyi sakkojen kiistämisen jälkeen syyttäjälle, joka syytti Miettistä kuljettajan ammattipätevyyssäännösten rikkomisesta, koska hänellä ei ollut kuorma-auton kuljettajan ammattipätevyyttä.

Helsingin Käräjäoikeus antoi tuomion asiasta 19.11.2019. Syyte kuorma-auton kuljettajan ammattipätevyyden vaatimisesta hylättiin. Käräjäoikeus katsoi, että hevoset on rinnastettava säännöksessä mainittuihin materiaaleihin ja laitteisiin. Edelleen käräjäoikeus totesi, että Miettinen oli näitä tavaroita ajon jälkeen ammattiaan harjoittaessa käyttänyt eikä hevosten kuljettaminen ole ollut Miettisen pääasiallinen tehtävä. Näin ollen käräjäoikeus katsoi, ettei Miettinen ole tarvinnut kysymyksessä olevassa ajossaan ammattipätevyyttä ja lain 2 §:n 3 momentin 8. kohdan poikkeussäännös tuli sovellettavaksi.  Näin ollen nyt saatiin vahvistus nimenomaan hevoskuljetusta koskien lain poikkeussäännöksen soveltamisesta. Vastaavan lainen ratkaisu kyseisestä poikkeussäännöksestä on myös mm. Vaasan hovioikeuden tuomio 01.07.2016, R 16/340, mutta nyt saatiin oikeuden tulkinta myös hevosen käyttöä koskien. Päätös ei ole vielä lainvoimainen.

Agrologien Liiton toiminnanjohtaja, aiemmin Hippoliksen toiminnanjohtajana asian kanssa työskennellyt Anne Laitinen, pitää päätöstä merkittävänä hevosalan kannalta: ”Tiukempi näkemys olisi ohjannut hevoskuljetuksia trailerikuljetuksiin etenkin nuoria uusia yrittäjiä ajatellen, koska heille säädöksen vaatiminen olisi tuonut 280 tunnin peruskoulutusvaatimuksen.”

Hevoskuljetusten vaatimat luvat ja asiakirjat ovat tänä päivänä melkoinen viidakko. Usein asioita myös sekoitetaan keskenään. Eläinkuljetusasetus 1/2005 määrittelee, että kaupallisessa kuljetuksessa tarvitaan yrityskohtainen eläinkuljetuslupa ja sen lisäksi jokaisella autoa kuljettavalla pitää olla eläinkuljettajan ja hoitajan pätevyystodistus. Tämän piiriin kuuluvat pääasiassa kaikki ravivalmentajat sekä ratsastuskouluyrittäjät. Kaupallisuuden tulkinta eroaa kuorma-auton kuljettajan ammattipätevyyden ja eläinkuljetusasetuksen välillä.

Lisätietoja https://www.hippolis.fi/hevoskuljetus/

Erja Mattila
erja.mattila@hippolis.fi
puh. 045 111 7754