Yleinen

MTK:n hevosbarometri 2024 on julkaistu

HEVOSBAROMETRIN TULOKSET, KEVÄT 2024
Vastaajien kokonaismäärä: 266

MTK:n & SLC:n hevosbarometri selvitti suomalaisen hevosalan tilaa ja tulevaisuudennäkymiä maaliskuussa 2024.

Kysely lähetettiin MTK:n ja SLC:n luottamus- & toimihenkilöiden ja verkostojen kautta jäsenistölle, yhteistyökumppaneille ja se oli avoin kaikille hevostilallisille suomeksi ja ruotsiksi. Kysely keräsi 266 vastausta määräaikaan mennessä.

Hevosala on arvokas osa suomalaista maaseutua, kulttuuria ja elinkeinoelämää. Sen kestävä kehitys vaatii aktiivista vuoropuhelua, yhteistyötä ja innovatiivisia ratkaisuja kohdattuihin haasteisiin. Alan kehittämiseksi on tärkeää tunnistaa ja tunnustaa sen monipuoliset arvot ja roolit sekä työskennellä yhdessä alan tulevaisuuden turvaamiseksi.

Suomalainen hevosala kohtaa monia haasteita, jotka ovat pääasiassa taloudellisia, kuten inflaation, kustannusten nousun ja tukien leikkausten muodossa. Vaikka ala on monimuotoinen ja sisältää erilaisia liiketoimintamalleja, useimmat yritykset ovat pieniä tai keskisuuria, ja taloudellinen tilanne on useimmille haasteellinen.
Tulevaisuudennäkymät ovat enimmäkseen heikot, ja optimistisia odotuksia on vähän. Toimijat ilmaisevat huolensa erityisesti kustannusten noususta ja tuen vähenemisestä. Kehityksen edistämiseksi alalla on tarve tukea ja innovaatioita, jotka voivat auttaa selviytymään taloudellisista haasteista ja edistämään kestävää kasvua hevosalan yrityksissä.