Paikallinen edunvalvonta ja yhteistyö

Jokaista meitä tarvitaan – miten hevosalan edunvalvonta toteutuu omassa kunnassasi?

Ennakoiva hevosalan edunvalvonta on tärkeää myös paikallisesti ja alueellisesti. Yhteistyö ja vuoropuhelu kuntien, hevosihmisten ja muiden sidosryhmien kanssa on ensiarvoisen tärkeää. Hevosihmisiä tulisi aktiivisesti kuulla ja alan tarpeet ottaa huomioon esimerkiksi kaavoitusprosessissa, maankäytön suunnittelussa tai rakennusjärjestyksessä. Hevosihmisten tulisi myös itse olla aktiivisesti yhteydessä kuntiin ja tuoda kaavoittajille ja päätöksen tekijöille tietoa alan tarpeista, eli ihan niistä meidän arkipäiväisistä asioista, joihin omassa tallinpitämisessä tai hevosyrittämisessä huomaamme.

Forssan seudun hevosfoorumi

Forssan seudun hevosfoorumi sai lähtölaukauksensa 23.8.2023 Forssassa Pilvenmäellä. Hevosfoorumin on tarkoitus koota yhteen seudun harastajat ja ammattilaiset ja aika ajoin myös kuntapäättäjät. Sekä muita sidosryhmiä.

Hevosfoorumin avulla hevosala pystyy verkostoitumaan. Tavoitteena on lisätä seudun hevosyrittäjien ja koko hevosalan tunnettavuutta sekä suuren yleisön että kuntapäättäjien keskuudessa. Yhteistyö myös alan ulkopuolisten kanssa on tärkeää.

Lisätietoja: Erja Mattila puh. 045 111 7754 & Sanna Mäki-Tuuri puh. 040 733 8081