Paikallinen edunvalvonta

Jokaista meitä tarvitaan – miten hevosalan edunvalvonta toteutuu omassa kunnassasi?

Ennakoiva hevosalan edunvalvonta on tärkeää myös paikallisesti ja alueellisesti. Yhteistyö ja vuoropuhelu kuntien, hevosihmisten ja muiden sidosryhmien kanssa on ensiarvoisen tärkeää. Hevosihmisiä tulisi aktiivisesti kuulla ja alan tarpeet ottaa huomioon esimerkiksi kaavoitusprosessissa, maankäytön suunnittelussa tai rakennusjärjestyksessä. Hevosihmisten tulisi myös itse olla aktiivisesti yhteydessä kuntiin ja tuoda kaavoittajille ja päätöksen tekijöille tietoa alan tarpeista, eli ihan niistä meidän arkipäiväisistä asioista, joihin omassa tallinpitämisessä tai hevosyrittämisessä huomaamme.

Esimerkki paikallisesta edunvalvonnasta – Siuntion Pro Hevonen ry

Siuntion Pro Hevonen ry (SiPro) ei ole ratsastusseura, vaan hevosten ja hevostalouden etua ajava yhdistys. SiPro haluaa edustaa siuntiolaisia hevosia, hevosen omistajia ja tallipitäjiä. Lisäksi yhdistys muun muassa neuvoo ja välittää tietoa alan paikallisista toimijoista.

SiPro on ollut tähän mennessä mukana vaikuttamassa mm. Siuntion kunnan rakennusjärjestysmuutokseen ja valtakunnallisen hevostallityöryhmän raporttiin. Yhdistys on laatinut yhteistyössä maanomistajien kanssa maastoratsastusohjeita maanomistajille, tallinpitäjille ja ratsastajille.

SiPro toimii tiiviissä yhteistyössä niin SRL:n kuin muiden paikallisyhdistysten kanssa. SiPro on keskusteluyhteydessä sekä ympäristöviranomaisiin että maanomistajiin.

-Lähialueen toimijoiden verkostoituminen helpottaa tallinpitäjien arkea, edistää hevosalan mainetta, tarjoaa yhteistyökanavan alan ulkopuolisille toimijoille, kertoo yhdistyksen puheenjohtaja Heidi Kallioniemi.

Siuntion Pro Hevonen -yhdistyksen puheenjohtaja Heidi Kallioniemi puh. 0400-226716

Materiaalit – Hevoset ja kunta-kirja