Hevosalan yrittäjyys

Yrittäjille ja yhdistyksillekin hyödyllistä tietoa ja palveluita

HAMKin Hevosyrittäjä -sivut: Hevosyrittäjän oppaita, tietoa hevostaloudesta ja yrittäjätarinoita, hinnoittelulaskelmapohja

Hevosalan yrittäjyydestä Hevoset ja Yhteiskunta -hankkeen tuottamassa kirjassa.

Paikalliset toimintaryhmät (Leader) neuvovat tuen hakijoita (yhdistyksiä, yrityksiä) hakemusten valmistelussa ja hankkeiden toteuttamisessa, joihin ELY-keskuksilta voi hakea rahoitusta. Ryhmän toimintaan voi osallistua kuka tahansa alueen asukas toteuttamalla hankkeen, olemalla mukana hankkeessa tai liittymällä yhdistyksen jäseneksi.

ProAgria palvelee hevosyrittäjiä kokonaisvaltaisesti ja tarjoaa palveluja mm. yrittämiseen, kasvintuotantoon, rakennus- ja ympäristösuunnitteluun, ruokintaan ja eläinten hyvinvointiin liittyvistä palveluista. Hevosasiakasvastaavien yhteystiedot (Palveluryhmä: Hevostalous).

ELY-keskukset eli elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset (aiemmin TE-keskukset) tukevat pk-yritysten perustamista, kasvua ja kehittymistä tarjoamalla neuvonta-, koulutus- ja kehittämispalveluja sekä rahoitusta (mm. investointitukia). Myös yrityksen rekisteröintiin liittyvät asiat voi hoitaa joko ELY-keskuksessa tai alueen yrityspalveluverkoston yhteisessä neuvontapisteessä. ELY-keskus voi osallistua myös kehittämishankkeiden rahoitukseen. Rahoitustuki on harkinnanvaraista, ja tuen suuruus vaihtelee hankkeen luonteen mukaan.
Myös Tekesin teknologiapalvelut ovat ELY-keskuksen asiakkaiden käytössä.

MYEL-vakuuttaminen hevosyrittäjälle (maatilaverotus), Mela

Kehittämiskeskuksista löydät oman alueesi yrittäjille suunnattuja palveluita. Palveluita on tarjolla mm. seutumarkkinoinnin, yritysneuvonnan, rahoitusneuvonnan ja sijoittumispalveluiden osalta.

Uusyrityskeskus ja asiantuntijaverkosto tarjoavat apuaan yritysidean arvioinnissa, liikeidean kehittämisessä, tuloslaskelmien teossa, rahoitusmahdollisuuksien selvittämisessä, toiminta- ja yritysmuodon valinnassa, lupa- ja ilmoitusasioiden selvittämisessä, markkinointisuunnitelman teossa, yrittäjän sosiaaliturva- ja eläkeasioiden suunnittelussa sekä toimitilaratkaisuissa. Alueellisia uusyrityskeskuksia on koko maassa, linkin kautta voit helposti hakea oman alueesi uusyrityskeskuksen. Uusyrityskeskusten palvelut ovat maksuttomia.