Hevosalan yrittäjyys

Hevosala on nykyään vapaa-ajan palvelujen tuottamista. Suomessa on noin 3 000 osa- tai kokoaikaisesti toimivaa hevosalan yritystä. Alan yritykset ovat pienyrityksiä, joissa toiminnasta vastaa usein yrittäjä yksin tai yrittäjäpariskunta. Hevosalan yrittäjyyttä harjoitetaan joko osana maataloutta tai erilaisin yritysmuodoin yksityisenä elinkeinonharjoittajana tai yhtiössä. Sivutoimisuus esimerkiksi maatalouden oheistoimintana tai yrittäjän uran alkuvaiheessa on yleistä. Yrittäjä voi kuulua joko maatalousyrittäjän eläkelain (MYEL) tai yrittäjän eläkelain (YEL) piiriin.

Hevosala työllistää koko- tai osa-aikaisesti 15 000 henkilöä. Arviolta 6–8 hevosta työllistää suoraan yhden työntekijän tallityön muodossa. Työllistävyysvaikutusta syntyy merkittävästi myös välillisten palveluiden kautta: hevoset tarvitsevat ostorehuja, kuivikkeita, varusteita ja tarvikkeita sekä eläinlääkäri- ja kengityspalveluita. Palkattuja työntekijöitä on joka neljännellä yritystallilla, yleensä 1–2 työntekijää. Suurimmilla talleilla voi olla lähes kymmenen työntekijää.

Hevosalan yritysten toimintamuotoja ovat muun muassa hevosten kasvatustoiminta, ratsastuspalveluiden tarjoaminen, ravivalmennus ja hoitopaikkojen tarjoaminen, hevosten kuntoutus, kuljetuspalvelut sekä hevosen käyttö sosiaali- ja terveyspalveluissa.

Hevosyritysten liikevaihto vaihtelee toimintamuodon, maantieteellisen alueen ja toiminnan laajuuden mukaan. Ratsastuspalveluja tarjoavilla talleilla ja ravivalmennustalleilla liikevaihto on keskimäärin reilun 100 000 euron luokkaa (noin 20 hevos- ja ponipaikkaa). Kasvukeskusten sisällä sijaitsevien talliyritysten liikevaihto ja hevospaikkamäärät ovat arviolta 20–30 % suurempia.

Suomessa on 35 000 hevosenomistajaa. He ylläpitävät hevosensa omassa tallissaan tai käyttävät hevosyritysten tarjoamia hoitopalveluja. Hevosen ylläpitoon ja karsinapaikan vuokraukseen kuluu vuosittain tuhansia euroja.

Kestävä kehitys on olennainen osa liiketoimintaa myös hevosalalla.

Lähde: Pussinen, Sirpa & Thuneberg, Terhi (2014): Hevosala vaikuttaa, työllistää ja liikuttaa. Teoksessa Laitinen, A. & Mäki-Tuuri, S. (toim.) Hevoset ja kunta – rajapintoja. Ypäjä: Hippolis – Hevosalan osaamiskeskus ry,

Materiaalit

Luku 2 – Hevosala vaikuttaa, työllistää ja liikuttaa (pdf)

Kaaviot

Hevosala käyttää ja tuottaa palveluita
Hevosala – yhdistelmä elinkeinoa, harrastusta, urheilua ja hyvinvointia
RL:n jäsentallien ja Suomen Hippoksen ammattilisenssijärjestelmään kuuluvien ravivalmentajien sijoittuminen kartalle. Lähde: HAMK, Reetta Ahola

Linkit

Hevosyrittäjä.fi