Hevosella liikkuminen

Hevosharrastukseen ja -urheiluun liittyy olennaisesti tarve ja halu liikkua luonnonläheisesti tallialueiden ulkopuolella. Mielekkääksi harrastuksen tekee mahdollisuus liikkua ratsain tai ajaen maastossa ja erilaisilla reiteillä. Mahdollisuus vaihtelevaan liikuntaan edistää myös hevosen hyvinvointia.

Ongelmia syntyy, mikäli maastoreitit ja/tai turvalliset siirtymäreitit hevostalleilta maastoon puuttuvat kokonaan. Tällöin hevosilla joudutaan liikkumaan muuhun tarkoitukseen varatuilla reiteillä ja alueilla tai yleisillä teillä, mikä saattaa aiheuttaa turvallisuusriskin sekä itselle että muille tiellä liikkujille. Liikenteen seassa turvallisuusriskejä syntyy myös, kun muut tielläliikkujat eivät tiedä, miten hevosten läheisyydessä tulee käyttäytyä.

Yleisellä tiellä liikkuminen ratsain tai hevosajoneuvolla on luvallista niitä koskevia liikennesääntöjä noudattaen, ja jokamiehenoikeus on voimassa ratsastaessa tai hevosta talutettaessa. Monet ongelmat voidaan kuitenkin välttää, kun varataan hevosella liikkumiseen erillisiä, muista liikuntamuodoista erotettuja reittejä ja reitistöjä. Näin voidaan ennaltaehkäistä turvallisuusriskejä, hevosten liikkumisen aiheuttamaa tienpinnan kulumista ja hevosten jätöksistä muille käyttäjille aiheutuvia haittoja.

Liikkumisreittejä voidaan perustaa tallin pitäjän ja maanomistajan keskinäisellä sopimuksella, erillisillä reittisopimuksilla tai ulkoilureittitoimituksella. Reitistön perustaminen voidaan käynnistää nykytila- ja tarvekartoituksella, jossa selvitetään, missä hevosilla tällä hetkellä liikutaan ja missä olisi hyvä päästä liikkumaan.

Lähde: Iinatti, Heini (2014): Hevostalous yhdyskuntasuunnittelussa ja rakentamisessa. Teoksessa Laitinen, A. & Mäki-Tuuri, S. (toim.) Hevoset ja kunta – rajapintoja. Ypäjä: Hippolis – Hevosalan osaamiskeskus ry, 42–63.

Materiaalit

Luku 5 – Hevostalous yhdyskuntasuunnittelussa ja rakentamisessa

Kaaviot

Reittitoimituksen prosessi

Linkit

Hevosten pitoa ja talleja koskeva lainsäädäntö > hevosen kuljettaminen ja tiellä liikkuminen