Hevoset maaseudulla

Hevonen on yhä näkyvämpi osa maaseutua. Maatalouden rakennemuutoksessa hevostalous on yksi maaseudun uusista ja kasvavista yritysmuodoista. Hevostalous tarjoaa maaseudulle uusia elinkeino- ja liiketoimintamahdollisuuksia. Hevosten pito vaikuttaa maaseudulla elinkeino- ja harrastustoimintana ja toisaalta maatalous- ja maaseutuyritysten hevostaloudelle tarjoamina palveluina. Hevostalous on merkittävä tekijä maaseudun kehittymisessä sekä luonnon ja maaseutumaiseman monimuotoisuuden ja kulttuuriympäristöjen ylläpitämisessä.

Hevostalleja on Suomessa yhteensä 16 000, mikä on enemmän kuin muita kotieläintuotantotiloja yhteensä. Yli puolet talleista sijaitsee Etelä-Suomessa. Hevosia arvioidaan olevan runsaalla 11 000 maatilalla yhteensä 59 000 maatilasta. Varsinaista hevostaloutta harjoitetaan 1 800 maatilalla, mikä on enemmän kuin lammas- tai siipikarjatiloja (tai näitä yhteensä) ja suunnilleen yhtä paljon kuin puutarhakasvituotantoa tai sikataloutta harjoittavia tiloja. Hevostalous on kasvava maaseudun toimiala erityisesti muun kotieläintuotannon vähetessä.

Hevosten tarvitsema peltoala on arviolta 100 000 ha. Nykyisillä rehunhinnoilla laskettuna jokainen hevonen kuluttaa suomalaista maataloustuotantoa rehuina (heinä, kaura) noin 1,6 eurolla päivässä, mikä raha tulee kokonaisuudessaan viljelijälle. Elintarvikemyynnin arvon perusteella taas voidaan laskea kunkin suomalaisen kuluttavan kotimaista tuotantoa noin 3,5 eurolla päivässä, josta tuottajan osuus on 10 % eli 0,35 euroa. Näin laskien tarvitaan jokaisen hevosen viljelijälle antamaa tuloa kohden 4–5 ihmistä – maamme 75 000 hevosta vastaavat siis ostovoimaltaan 300 000–375 000 ihmistä.

Hevosrehun tuotanto on paitsi merkittävä tuotantomahdollisuus tuhansille maatiloille myös luonnon monimuotoisuutta lisäävä tekijä. Hevosyritykset tuovat liiketoimintamahdollisuuksia maaseudun yrityksille myös kiinteistönhoidon, rakentamisen, lantahuollon ja koneurakointiin liittyvien palveluiden sekä eläinlääkintä-, kengitys-, lomitus- yms. palveluiden alalla. Vuonna 2006 tehdyn tutkimuksen mukaan yhdelle hevoselle ostetaan erilaisia palveluita 1 200–1 400 eurolla vuodessa.

Lähde: Saastamoinen, Markku (2014): Hevoset maaseudulla. Teoksessa Laitinen, A. & Mäki-Tuuri, S. (toim.) Hevoset ja kunta – rajapintoja. Ypäjä: Hippolis – Hevosalan osaamiskeskus ry, 13–17.

Materiaalit

Luku 1 – Hevoset Suomessa

Kaaviot

Hevosista saatava tulo kotimaiselle maaseudulle