Maankäyttö

Maankäytön suunnittelussa hevosten huomioon ottaminen tarkoittaa eri toimintojen yhteensovittamista, hevostalouden ja -harrastuksen edellytysten turvaamista ja ympäristövaikutusten hallintaa sekä haittojen ennaltaehkäisyä.

Hevonen ja hevostoiminta vaativat tilaa, jotta hevosen hyvinvointi ja toiminnan laatu voidaan turvata. Hevostoiminnan tilantarve riippuu olennaisesti toiminnan luonteesta ja hevosten käyttäjäryhmistä, joten tallirakennusten sijoittaminen ja tilantarve tulee kartoittaa aina tapauskohtaisesti paikallisista lähtökohdista rakennusluvan yhteydessä tai kaavoituksessa.

Hevostallien sijoittumisen ohjaamiseen on eniten tarvetta taajamien lähellä, minne kohdentuu muutakin rakentamista. Siellä, missä rakentaminen on väljempää ja vapaata maastoa enemmän, ohjauksen tarve ei ole yhtä suuri kuin tiiviisti rakennetuilla alueilla. Kaavoitustyössä tulee ottaa huomioon olemassa oleva hevostaloustoiminta, alueen luonnonolosuhteet ja maisemarakenne. Kaavamääräyksillä ja niitä täydentävillä kaavoitetun alueen rakennustapaohjeilla voidaan ohjata kaavoitetun alueen rakentamista siten, että syntyy sekä viihtyisä että yrittämisen ja harrastamisen sujuvuuden takaava toimintaympäristö.

Kaavoituksella voidaan myös ohjata saman palvelun tuottajat samalle alueelle hevosurheilukeskukseksi tai mahdollistaa hevosläheinen asuminen ns. hevoskylässä.

Lähde: Iinatti, Heini (2014): Hevostalous yhdyskuntasuunnittelussa ja rakentamisessa. Teoksessa Laitinen, A. & Mäki-Tuuri, S. (toim.) Hevoset ja kunta – rajapintoja. Ypäjä: Hippolis – Hevosalan osaamiskeskus ry, 42–63.

Materiaalit

Luku 5 – Hevostalous yhdyskuntasuunnittelussa ja rakentamisessa

Kaaviot

Maankäytön kaavoitusvaiheet liittyen hevostallirakentamiseen ja -urheilualueisiin

Linkit

Hevosten pitoa ja talleja koskeva lainsäädäntö > talliymparistö