Nuorisotyö

Ratsastus- ja muut hevosseurat tekevät yhteistyössä tallien kanssa merkittävää nuorisotyötä: ne tarjoavat lapsille ja nuorille erinomaisen vaihtoehdon vapaa-ajan viettoon ja toteuttavat samalla kasvatustyötä. Aktiivinen toiminta ulkona eläinten parissa edistää lapsen ja nuoren liikuntaharrastusta, tarjoaa vaihtelevaa tekemistä ja toimii vastapainona sisällä, pääasiassa istuen, vietetylle koulupäivälle. Hevosharrastus myös tukee elinikäistä oppimista ja vaikuttaa positiivisesti persoonallisuuden kehitykseen.

Hevostalleilla lapsilla ja nuorilla on mahdollisuus toimia hevosten parissa myös ilman ratsastusta tai ajoa. Monilla talleilla toimii seura tai hevoskerho. Seuratoiminnassa lapset ja nuoret voivat olla mukana esimerkiksi järjestämässä kilpailuja, tapahtumia, retkiä tai keppihevostapaamisia. Monelle lapselle viikoittaisessa kerhotapaamisessa suurin asia on itse hevonen, hevosen kanssa toimiminen ja uusien asioiden opetteleminen.

Ratsastusseurat järjestävät monipuolista, eri-ikäisille lapsille ja nuorille kohdennettua hevoskerho- ja kilpailutoimintaa. Hevoskerhotoiminta on ohjattua toimintaa hevosten parissa. Kerhossa voi askarrella, opetella hevostaitoja, liikkua monipuolisesti ja toimia hevosen kanssa. Hevoskerho innostaa lapsia ja nuoria omaehtoiseen toimintaan ja vastuuseen. Ohjaajat voidaan kouluttaa tehtäviinsä Suomen Ratsastajainliiton järjestämillä kursseilla.

Raviurheilun nuorisotoimintaa on Suomessa kehitetty 1990-luvulta alkaen. Raviradoille on syntynyt nuorisoravikerhoja ja poniravikouluja, joissa toimii 3 000 ravinuorta. Nuorisoravikerhoissa ja poniravikouluissa poneista ja hevosista kiinnostuneiden on mahdollista tutustua raviurheiluun, oppia sen alkeita ja harrastaa ohjatusti ja turvallisesti. Ravinuoret järjestävät kursseja, retkiä ja erilaisia tapahtumia. Nuorisoravikerhon toimintaan voi osallistua kuka tahansa raviurheilusta kiinnostunut, toiminnassa ei ole ikärajaa.

Poniravikoulu on ratsastuskoulun tapaan toimiva paikka ohjattuun toimintaan ponien ja hevosten kanssa. Ajamisen lisäksi poniravikoulussa perehdytään ponien hoitoon ja ruokintaan. Poniravilähtöjä ajetaan niin tavallisten ravien yhteydessä kuin omina poniraveinaan. Poniravilähtöihin ei pelata totoa.

Lähde: Martin-Päivä, Minna (2014): Hevoset vapaa-ajassa ja urheilussa. Teoksessa Laitinen, A. & Mäki-Tuuri, S. (toim.) Hevoset ja kunta – rajapintoja. Ypäjä: Hippolis – Hevosalan osaamiskeskus ry, 72–87.

Materiaalit

Luku 7 – Hevoset vapaa-ajassa ja urheilussa

Linkit

ratsastus.fi

hippos.fi/#nuoriso