Hevonen ja liikenneturvallisuus

Yleiset tiet on tarkoitettu kaikenlaiseen yleiseen liikkumiseen, myös hevosten ja hevosajoneuvojen, siten kuin laissa ja asetuksissa on säädetty. Jokamiehenoikeudella saa tilapäisesti ratsastaa toisen alueella, myös yksityistiellä. Hevosajoneuvolla liikkuminen sekä säännöllinen toiminta sen sijaan edellyttävät luvan (hevosajoneuvoksi määritellään hevosen vetämä vaunu, kärry tai reki).

Hevosella liikkumisen turvallisuuteen voidaan oleellisesti vaikuttaa maan ja reittien käytön suunnittelulla ratsukoiden ja valjakoiden omien turvatoimien lisäksi. Ratsu- ja ravitallien tulisi varmistaa, että heidän asiakkaansa hallitsevat turvallisen tiellä liikkumisen taidot.

Autoilijoiden ja muiden tiellä liikkujien on otettava hevoset huomioon samoilla liikenneväylillä liikuttaessa tai ohitettaessa läheltä hevosen käyttämää reittiä. Tärkeintä on varoa hevosen säikyttämistä ja välttää äkkijarrutuksia ja -kiihdytyksiä sekä kovia ääniä. Liikenteessä hevonen ohitetaan hitaasti ja ratsastajan tai ohjastajan mahdollisia viestejä noudattaen.

Ratsastuksessa ja ajossa tapahtuvat tapaturmat johtuvat hevosen säikähtämisestä tai pillastumisesta sekä hevosen nuoresta iästä. Liikenteessä ratkaisevia tekijöitä ovat myös esimerkiksi moottoriajoneuvon liian suuri tilannenopeus, ympäristöstä johtuva huono havaittavuus tai molempien osapuolten vähäinen kokemus liikenteessä toimimisesta.

Liikenneturvallisuus liittyy liikenne- ja tievalaistusjärjestelyihin sekä kaavoitukseen. Hevosten säännöllisesti käyttämät yleiset tiet olisi hyvä varustaa ainakin varoitusmerkeillä.

Hevosia kuljettavia ajoneuvoja liikkuu maanteillä päivittäin joukoittain. Jo pelkästään ravikilpailuja on joka päivä jossain päin Suomea, ja hevosten kuljettaminen on muutenkin arkipäivää. Eläinten kuljettamista säätelee eläinkuljetuslaki 29.12.2006/1429 ja kaupallisissa kuljetuksissa lisäksi eläinkuljetusasetus 1/2005.

Lähde: Myllymäki, Marianna (2014): Turvallisuus ja eläinpelastus. Teoksessa Laitinen, A. & Mäki-Tuuri, S. (toim.) Hevoset ja kunta – rajapintoja. Ypäjä: Hippolis – Hevosalan osaamiskeskus ry, 110–121.

Materiaalit

Luku 10 – Turvallisuus ja eläinpelastus

Linkit

Hevosten pitoa ja talleja koskeva lainsäädäntö > hevosen kuljettaminen ja tiellä liikkuminen

Hevonen liikenteessä (liikenneturva.fi)

Ratsastus maastossa (metsähallitus, luontoon.fi)