Hevoset vapaa-ajassa ja urheilussa

Hevosella on merkittävä rooli suomalaisten lasten, nuorten ja aikuisten vapaa-ajan kumppanina ja liikuttajana. Hevosten kanssa moni on löytänyt itselleen mielekkään tavan liikkua luonnossa, virkistäytyä ja kohentaa kuntoaan. Hevonen liikuttaa ihmisiä monin eri tavoin, ihmisen tarpeiden ja omien valmiuksien mukaan.

Hevosharrastuksen perinteisiä lajeja ovat ratsastus- ja raviurheilu. Lajeja voi harrastaa perustasolta aina kilpaurheiluun asti.

Yhdistystoiminta on oleellinen osa hevostalouden ja -harrastuksen kokonaisuutta. Yhdistystoiminnassa hevosharrastajan on mahdollista kehittää itseään ja taitojaan vapaaehtois- ja toimihenkilötehtävissä. Paikallisen seuratoiminnan rooli on merkittävä: siinä alkeisharrastajista kasvaa osaavia aktiiviharrastajia, osasta harrastajia edelleen alan ammatilliseen toimintaan tähtääviä nuoria ja aikuisia harrastajia.

Hevosharrastuksen ja -urheilun parissa tehdään merkittävässä määrin myös nuorisotyötä ratsastusseuroissa, nuorisoravikerhoissa ja muissa hevosseuroissa.

Lähde: Martin-Päivä, Minna (2014): Hevoset vapaa-ajassa ja urheilussa. Teoksessa Laitinen, A. & Mäki-Tuuri, S. (toim.) Hevoset ja kunta – rajapintoja. Ypäjä: Hippolis – Hevosalan osaamiskeskus ry, 72–87.

Materiaalit

Luku 7 – Hevoset vapaa-ajassa ja urheilussa

Linkit

ratsastus.fi

hippos.fi