Ajankohtaista

Uusi rehutaulukko ja ruokintasuositukset on julkaistu

Luken Rehutaulukot ja ruokintasuositukset 2024 -julkaisu sisältää Suomessa käytettävät rehuarvot, niiden laskentaperusteet sekä ruokintasuositukset naudoille, lampaille, vuohille, sioille, siipikarjalle ja hevosille. Rehutaulukoiden keskeinen tavoite on esittää mahdollisimman luotettavat ravintoarvot, jotka kuvaavat rehujen suhteellisia eroja niiden tuotantovaikutuksessa, kun niitä käytetään eläinten ruokinnassa. Viiterehujen koostumus- ja rehuarvotiedot pohjautuvat laajaan koti- ja ulkomaiseen tutkimusaineistoon ja pitkäaikaiseen työhön. Rehulain mukaan rehuaineista ja rehuseoksista ilmoitettavien energia- ja valkuaisarvojen tulee perustua Luonnonvarakeskuksen julkaisemiin laskentaperusteisiin. Rehuarvot ja ruokintasuositukset muodostavat kokonaisuuden, jonka perusteella eläinten rehuannos voidaan optimoida eläinten tarpeet ja rehujen hinnat huomioiden.

Ajantasainen tieto rehuarvoista ja ruokintasuosituksista on saatavilla Rehutaulukot -verkkopalvelussa (www.luke.fi/rehutaulukot), jossa käytettävissä on myös ruotsinkielinen (www.luke.fi/fodertabeller) ja englanninkielinen (www.luke.fi/feedtables) versio. Rehutaulukot on yksi apuväline ruokinnan suunnittelussa ja toivomme sen osaltaan edistävän kotieläinten terveyttä ja hyvinvointia sekä kotieläintuotannon taloudellista kestävyyttä, pienentävän kotieläintuotannon ympäristökuormitusta ja varmistavan laadukkaat kotieläintuotteet elintarvikeketjuun.