Hippolis tiedottaa

Lanta-tinterissä vaihtaa hevosenlanta omistajaa

Mistä löytää hevosenlannalle vastaanottaja? Tai mistä löytää hevosenlantaa? Tätä pulmaa ratkaisemaan on avattu lanta-tinteri! Lanta-tinterissä kohtaavat sekä hevostallien pitäjät että maanviljelijät. Myös puutarhaviljelijät voivat sitä hyödyntää etsiessään hevosenlantaa.

Hevosenlanta on erinomainen maanparannusaine, hiilensitoja sekä lannoite. Tiloille suunnatussa kyselyssämme tuli esille, että entistä laajempi viljelijäjoukko haluaisi hyödyntää hevosenlantaa, mutta he eivät tiedä mistä sitä kysellä. Lanta-tinteri kehitettiin tätä varten. Sieltä voi katsoa, löytyykö lähialueelta hevosenlantaa luovuttavia talleja. Jos sopivaa luovuttajaa ei löydy, voi viljelijä itse ilmoittautua halukkaaksi lannan vastaanottajaksi.

Lanta-tinteri löytyy Hippoliksen nettisivulta https://www.hippolis.fi/lanta-tinteri/ ja siellä on ohjeistus ja linkki omien tietojen jättämistä varten.

Lanta-tinteri on osa Simulaatiomallinnuksen avulla hevosalan ympäristövaikutukset hallintaan (Simuhepo) -hanketta. SimuHepo-hankkeen päätoteuttaja on Hämeen ammattikorkeakoulu HAMK Bio ja osatoteuttajina ovat Luonnonvarakeskus (Luke) ja Hippolis – hevosalan osaamiskeskus ry. Rahoittaja: Maj ja Tor Nesslingin säätiö.

Yhteystiedot:

– projektipäällikkö Josefiina Ruponen, HAMK, p. 050 5358 583  etunimi.sukunimi@hamk.fi

– projektipäällikkö Erja Mattila, Hippolis – hevosalan osaamiskeskus ry, p. 045 111 7734, etunimi.suku-nimi@hippolis.fi