AjankohtaistaHippolis tiedottaa

Korona uhkaa kaataa hevosalan yrityksiä

27.3.2020

MTK:n hevosverkosto on erittäin huolissaan COVID-19-pandemian vaikutuksista hevosalaan sekä lyhyellä että pitkällä aikavälillä. Pahimmillaan vaikutukset voivat olla koko hevoselinkeinolle ja -harrastukselle kohtalokkaita. Hevosalan toimijat ovat yhdessä laatineet hallitukselle esityksen, jolla pyritään varmistamaan hevosalan jatkumisen edellytyksiä poikkeusoloissa. 

– Osa hevosalan yrittäjistä on jo menettänyt osan markkinoista ja tilanteen pitkittyessä taloudelliset vaikutukset koko hevosalaan ovat merkittävät. Vallitsevan tilanteen vuoksi alan elinkeinomahdollisuudet heikentyvät muun muassa kilpailu-, valmennus-, terapia-, ja ratsastuskoulutoiminnan estymisen vuoksi, sanoo MTK:n asiantuntija Johanna Andersson.   

COVID-19-pandemia vaikuttaa heikentävästi myös kotimaiseen hevoskasvatukseen, joka on hevostalouden yksi tärkeimmistä tukipilareista. Yrittäjien hyvinvoinnin ja toimeentulon lisäksi eläinten terveydestä ja hyvinvoinnista on huolehdittava myös poikkeusolojen aikana.  

– On ensiarvoisen tärkeää, että valmiuslain velvoittamana aikana muun muassa hevosten eläinlääkintäpalvelut ja säännöllisen liikkumisen mahdollisuus turvataan, muistuttaa Andersson. 

Hevosalan toimijat keräsivät 20. -23.3.2020 yli kuudeltasadalta hevosalan yrittäjältä tietoja koronaviruksen vaikutuksesta yrityksen toimintaan. Vaikutukset näkyvät kassavirran ja maksuvalmiuden vähentymisenä, ostopalveluiden heikentymisenä ja suunniteltujen investointien teettämättä jättämisenä. Vaikutukset ulottuvat myös työvoiman käyttöön alentavasti, joka johtaa lomautuksiin ja irtisanomisiin.  

MTK:n hevosverkosto esittää hallitukselle pakettia, jolla pyritään turvaamaan yrittäjien toimintaedellytysten jatkuminen, eläinten terveys ja hyvinvointi sekä hevoskasvatuksen jatkumisen turvaaminen. 

Hevosverkon esitys hallitukselle tästä.

Lisätietoja: 
Helena Halinen, MTK:n hevosverkoston puheenjohtaja, 050 337 9858 
Johanna Andersson, asiantuntija, MTK, 040 824 5522 
Minna Mäenpää, jalostusjohtaja, Hippos, 040 511 2067 
Minna Peltonen, tallitoiminnan kehittäjä, SRL, 0400 231 662