Hippolis tiedottaa

Hevostellen – hevonen ja luonto liikuttaa -hanke lähtee viemään hevosia ja hevosalaa tutuksi

Hankkeen takana on Hippolis ja hankkeen rahoittaa Opetus- ja kulttuuriministeriö. Hippoliksessa on suunniteltu resursseja käytettävän erilaisten tapahtumien koordinointiin sekä viemällä opetusalalle tietoa hevosista.

– Alalla on etenkin viime aikoina pohdittu paljon sitä, mistä tulee tulevaisuuden harrastajat – tämä on kaikkien yhteinen asia. Tässä on mahdollisuuksia toteuttaa pieniä tekoja nuoren sukupolven tutustuttamiseksi hevosiin. Samalla nostetaan esiin hevosen, hevosharrastuksen ja -urheilun monipuoliset vaikutukset.

– Pyrimme toteuttamaan monipuolisessa verkostoyhteistyössä hevostapahtumia lapsille, nuorille, perheille ja vanhuksille sekä suurempina toteutuksina esimerkiksi raviradoilla, ratsastuskouluilla ja soveltuvissa luontokeskuksissa, että pienimuotoisemmin kouluilla ja senioritaloilla, kertoo Hippoliksen toiminnasta vastaava Erja Mattila.
– Yhteistyössä vahvimmin tulevat olemaan mukana Suomen Hippos ja Ratsastajainliitto sekä Hevosopisto, ja kaikki seurat, yrittäjät ja harrastajat haastetaan mukaan.

Hankkeeseen haettiin rahoitusta kolmelle vuodelle. Opetus- ja kulttuuriministeriö tarkastelee hanketta vuosittain ja päättää jatkorahoituksesta. Kyseessä on valtakunnallisen liikunnallisen elämäntavan kehittämisavustus. Hankealueena on varsinaisesti Häme, Uusimaa ja Varsinais-Suomi, mutta yhteistyötä tehdään laajemmin.

Hippolis – hevosalan osaamiskeskus ry on hevosalan yhteistyöorganisaatio, jonka jäseniä ovat HAMK, Hevosopisto, Luonnonvarakeskus, MTK, Suomen Hippos, Suomen Ratsastajainliitto ja Ypäjän kunta.

Projekti käynnistyy toukokuussa 2019. Lisätietoja www.hippolis.fi sekä Erja Mattila, erja.mattila@hippolis.fi ja Sanna Mäki-Tuuri, sanna.maki-tuuri@hippolis.fi