Ajankohtaista

Hevosavusteisen ohjaajan nimikkeestä suojattu

Hevosopiston tiedote 27.2.2020

Hevosavusteisen toiminnan ohjaajan nimike, HAT-ohjaaja®, myönnetään opiskelijoille, jotka ovat suorittaneet ammatillisen täydennyskoulutuksen Hevosopistolla. 

Koulutusnimike myönnetään hevosavusteisen toiminnan (HAT) ja hevosavusteisen sosiaalipedagogiikan (HASP) opintojen suorittamisesta, sosiaalipedagogisen hevostoiminnan koulutuksen suorittaneille tai hevosavusteisen palveluiden ammattitutkinnon tehneille, jos opintoihin on sisältynyt hevosavusteisen toiminnan tutkinnon osat. 

“Meillä on pitkään jatkunut hevosavusteinen koulutus eri muodoissa. Koulutuksen käyneet haluavat saada hankkimalleen ammattitaidolle statuksen ja markkina-arvoa. Sosiaalipedagogisen hevostoimintayhdistyksen hallinnoimaa spht-ohjaaja nimikettä on voinut hakea vain osa meidän koulutuksemme käyneistä, mutta suuri osa on jäänyt ilman minkäänlaista nimikettä”, Hevosopiston opettaja Leena Kalalahti taustoittaa.  

Hevosopisto toteuttaa sosiaalipedagogisen hevostoiminnan koulutusta Hämeen Ammattikorkeakoulun kanssa. Hevosavusteinen ammattitutkinto, HAT ja HASP puolestaan toteutetaan Hevosopiston koulutuksina. 

Hevosopiston nimike, Hevosavusteisen toiminnan ohjaaja, HAT-ohjaaja, myönnetään jatkossa automaattisesti kaikille tutkinnon suorittaneille ilman erillistä anomista ja HAT-ohjaajalla on oikeus käyttää logoa markkinoinnissa. 

Suorittamalla Hevosopistolla jonkin seuraavista koulutuksista on oikeutettu käyttämään nimikettä: 
– HAT ja HASP-koulutukset (yhteensä 25 opintopistettä) 
– Sosiaalipedagogisen hevostoiminnan koulutus (25 opintopistettä) 
– Suorittamalla ammattitutkinto hevosavusteisista palveluista (hevosavusteisten palvelujen tuotteistaminen 40 osaamispistettä ja hevosen kouluttaminen hevosavusteiseen toimintaan 40 osaamispistettä) 

Missä työskennellä? 

HAT-ohjaajat työskentelevät joko itsenäisinä yrittäjinä hevosavusteisia palveluja tuottavissa hevosalan yrityksissä. Koulutuksen saaneet voivat käyttää hevosavusteista työskentelyä osana omaa ammattiaan esimerkiksi terapeuttina, sosiaali- tai mielenterveystyössä tai erilaisissa palveluyksiköissä, joiden asiakkaana ovat esimerkiksi kehitysvammaiset ja vanhukset. 

Jo koulutuksen suorittaneet voivat hakea nimikettä ottamalla yhteyttä leena.kalalahti@hevosopisto.fi.  

Esitä vapaamuotoisessa hakemuksessa todistukset käydyistä opinnoista. 

Lisätietoja  
Leena Kalalahti leena.kalalahti@hevosopisto.fi 
040 456 6203 
(MEDIALLE TIEDOKSI: tavoitettavissa to 27.2. ja seuraavan kerran ke 4.3. alkaen)

Hevosavusteinen sosiaalipedagogiikka (HASP): on suunnattu heille, joilla on kiinnostusta käyttää sote- tai opetusalan työssä hevosavusteista toimintaa ja saada työhönsä sosiaalipedagogista otetta ja keinoja asiakastyöhön. 
 
Hevosavusteinen toiminta (HAT): Koulutus on tarkoitettu sosiaali- ja terveysalalla ja opetusalalla toimiville sekä hevosalan yrittäjille, jotka haluavat laajentaa toimintaansa erilaisten erityisryhmien saataville.

Sosiaalipedagoginen hevostoiminta: Sosiaalipedagoginen hevostoiminta on sosiaalisen kuntoutuksen muoto, joka on aikuisten ohjaamaa ja ennalta suunniteltua. 

Sosiaalipedagogisen hevostoiminnan lähtökohtana on ihmisen ja hevosen vuorovaikutus sekä yhteisö, jossa toiminta tapahtuu.