Yleinen

Eläinten hyvinvointilaki lausunnolla

Uusi ehdotus laiksi eläinten hyvinvoinnista on valmistunut ja lähtenyt lausuntokierrokselle. Lailla korvattaisiin voimassa oleva eläinsuojelulaki ja –asetus. Lausuntoja ehdotuksesta voi antaa 14.1.2022 asti. Lausuntoja voivat antaa muutkin tahot kuin ne, joilta lausuntoja on pyydetty.

MMM:n tiedotteesta:
Eläinsuojelulain kokonaisuudistuksen valmistelu aloitettiin maa- ja metsätalousministeriössä vuonna 2010. Esitys eläinsuojelulain ja –asetuksen korvaavaksi laiksi eläinten hyvinvoinnista annettiin eduskunnalle syksyllä 2018. Esitystä ei kuitenkaan ehditty tuolloin käsittelemään eduskunnassa ja se raukesi keväällä 2019 vaalikauden päättyessä.

Nyt lausunnoille lähtenyt uusi lakiesitys pohjautuu vuoden 2018 esitykseen, jonka keskeisiä uudistuksia olivat mm. eläinten olennaisten käyttäytymistarpeiden huomioon ottaminen, kivunlievitys kaikissa kivuliaissa toimenpiteissä sekä jatkuvan juomaveden vaatimus nisäkkäiden ja lintujen pysyvissä pitopaikoissa. Uuteen esitykseen on tehty muun muassa pääministeri Sanna Marinin hallitusohjelmasta johtuvia muutoksia.

”Hienoa, että pitkään valmisteltu eläinten hyvinvointilakiesitys lähtee nyt lausunnoille. Lakiesitys vahvistaa eläinten hyvinvointia monin keinon, kuten suitsimalla kissojen ja koirien pentutehtailua ja mahdollistaen entistä paremmin eläinten lajityypillisen käyttäytymisen. Riittävä kivunlievitys kivuliaissa toimenpiteissä on myös tärkeä osa kokonaisuutta. Päivittämällä eläinten hyvinvointilakia olemme myös eurooppalaisittain suunnannäyttäjiä. Vastuullinen eläintenpito on tietysti myös jokaisen kansalaisen velvollisuus”, maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä muistuttaa.

Katso lisätietoja täältä.