Ajankohtaista

Webinaari 11.3 klo 11–12: Hevosenlannan hyödyntäminen Kokemäenjoen valuma-alueella – lantakyselyiden tulokset

Mitä kyselyistä selvisi, mikä estää lannan hyödyntämistä? Tuliko esiin lannan hyödyntämistä helpottavia seikkoja?

Hevosenlannan mahdollisimman tehokas jatkokäyttö on edistää kiertotaloutta ja kestäviä toimintatapoja. Lantaa voidaan hyödyntää eri tarkoituksissa, kuten lannoitteena ja maanparannusaineena, myydä kuluttajille, jalostaa edelleen tai käyttää energiantuotannossa.

Webinaarin tavoite on edistää lannantuottajien ja hyödyntäjien kohtaamista, herättää keskustelua, ja tuoda saataville tietoa lannan hyödyntämismahdollisuuksista. Tarkoitus on edistää hevosenlannan hyötykäyttöä.

Webinaarin aikana käydään läpi muun muassa viljelijöille ja hevostalleille suunnattujen hevosenlannan hyödyntämiseen liittyvien kyselyiden tuloksia. Tarkoituksena oli kartoittaa hevosenlannan hyödyntämisen nykytilannetta ja haasteita. Lantakyselyn tuloksia käsitellään anonyymisti.

Tervetuloa kuulolle Teamsiin ma 11.3. klo 11–12. Liity allaolevalla linkillä.
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YjM0MWZmMDYtNTE2Ni00ZGYzLTk1YWItNmNmNDE5MjE4OGIz%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22fbd2f045-b34c-4673-9534-8f2374355cec%22%2c%22Oid%22%3a%224f1519e4-12b7-4d48-ac97-96a65d0e6abd%22%7d

Tiedusteluihin vastaa Josefiina Ruponen, josefiina.ruponen@hamk.fi, puh. 050 535 8583

Webinaari toteutetaan Simulaatiomallinnuksen avulla hevosalan ympäristövaikutukset hallintaan (Simuhepo)- ja Maankäyttösektorin ilmasto-osaamisen koulutusyhteistyö (KOMIO) – hankkeiden yhteistyönä.