Ajankohtaista

Muutoksia hevosten tunnistamista ja jäljitettävyyttä koskevaan lainsäädäntöön

Ruokaviraston tiedote 22.4.2021

21.4.2021 lähtien koko EU:n alueella noudatetaan yhtenäistä eläinterveyssäännöstöä, joka tuo uusia vaatimuksia myös hevoseläimiä pitäville ja tunnistaville toimijoille. Hevosten pitopaikasta vastaavan toimijan on jatkossa pidettävä kirjaa pitopaikassa olevista, sinne saapuvista ja sieltä lähtevistä eläimistä. Varsojen tunnistamisessa käytettävän mikrosirun tulee sisältää sen syntymämaan maakoodi.

Pitopaikkojen kirjanpitoa koskevan vaatimuksen tarkoituksena on varmistaa eläinten jäljitettävyys mahdollisissa eläintautitilanteissa. Kirjanpidosta on käytävä ilmi pitopaikassa olevien hevoseläinten lukumäärä ja tunnistetiedot sekä siirrot pitopaikkaan ja sieltä pois. Tiedot voidaan kirjata ja säilyttää joko paperilla tai sähköisessä muodossa. Eläinsuojelulain mukaista ammattimaista tai muutoin laajamittaista hevoseläinten pitoa harjoittavia toimijoita on jo aiemmin koskenut eläinsuojelulain mukainen vaatimus pitää luetteloa toiminnan kohteena olevista eläimistä. Eläinterveyssäännöstön myötä kirjanpitovaatimus laajenee koskemaan myös pienempiä hevosten pitopaikkoja.

Pitopaikan rekisteröintivaatimus laajenee koskemaan eläinten pitopaikkojen lisäksi myös sellaisia sukusolujen ja alkioiden pitopaikkoja, joissa harjoitettava toiminta ei edellytä erillistä hyväksyntää. Rekisteriin vietäviä pitopaikkoja ovat esimerkiksi paikat, joissa varastoidaan hyväksytyssä pitopaikassa kerättyjä hevosten sukusoluja tai alkioita. Vaatimus ei kuitenkaan koske eläinlääkärien vastaanottoja ja klinikoita. 

Hevoseläinten tunnistamiseen ja tunnistusasiakirjojen myöntämiseen liittyvä vastuu siirtyy lakiuudistuksen myötä Ruokavirastolle, mutta käytännössä tehtävää hoitavat jatkossakin nykyiset tunnistusasiakirjoja myöntävät elimet Ruokaviraston valtuuttamina. Hevoseläinten tunnistamisessa käytettävissä mikrosiruissa on 21.4.2021 lähtien oltava sen jäsenvaltion maakoodi, jossa mikrosiru asetetaan eläimeen. Tunnistusasiakirjojen myöntämiseen ja tietokantaan merkitsemiseen liittyvät laskut tulevat jatkossa Ruokavirastolta, ja niiden hinta määräytyy Ruokaviraston maksullisia suoritteita koskevan maa- ja metsätalousministeriön asetuksen mukaisesti.

Hevoseläinten tunnistamista koskevista yksityiskohtaisista vaatimuksista säädetään komission täytäntöönpanoasetuksella, jonka valmistelu on vielä kesken. Nykyisen hevospassiasetuksen korvaavan täytäntöönpanoasetuksen on tarkoitus astua voimaan kesän aikana. Ruokavirasto tiedottaa sivustollaan uusista vaatimuksista niiden varmistuttua.

Lisätietoa:

ylitarkastaja Sanna Varjus p. 040 489 3355, etunimi.sukunimi@ruokavirasto.fi

Lue lisää:

Hevoseläinten tunnistaminen 
Hevoseläinten pitopaikan rekisteröinti ja kirjanpito 
Sukusolujen pitopaikan rekisteröinti