Yleinen

Kysely hevosten lepokäyttäytymisestä

Hevosten lepokäyttäytymistä ja siihen liittyviä häiriöitä selvitetään Helsingin yliopiston, Norjan Nord Yliopisto ja Hevostietokeskuksen yhteisessä tutkimushankkeessa. Pohjoismaisille hevosenomistajille ja – hoitajille suunnatulla kyselyllä kartoitetaan uniongelmien yleisyyttä ja niihin liittyviä tekijöitä.

Kysely on auki 27.12.2022–28.2.2023 ja vastaaminen onnistuu suomeksi, ruotsiksi, norjaksi ja englanniksi.

Kysely on tarkoitettu säännöllisesti hevosta hoitaville henkilöille. Kyselyyn voi ilmoittaa sellaisen hevosen tiedot, joka on yli 4-vuotias, ja se on asunut vähintään 3 kk samassa yksilökarsinassa. Vastaaminen kestää noin 10-15 minuuttia. 

Kyselyn lopuksi vastaaja voi jättää yhteystietonsa arvontaa varten erilliselle lomakkeelle. Kyselyyn vastanneiden kesken arvotaan kaksi lahjakorttia hevostarvikeliikkeeseen. Arvontaa varten annettuja tietoja ei voida myöhemmin yhdistää annettuihin vastauksiin.

Kysely on osa Maa- ja metsätalousministeriön Maatilatalouden kehittämisrahaston rahoittamaa UNIHEPO -Uni hevosen hyvinvoinnin mittarina -hanketta.

Lisätietoa:
tohtorikoulutettava Heli Suomala heli.suomala@hevostietokeskus.fi
projektin johtaja, apulaisprofessori Anna Mykkänen anna.mykkanen@helsinki.fi.