Hippolis tiedottaa

Harrastamisen Suomen malliin haetaan harrastuksen järjestäjiä – iso mahdollisuus hevosalalle – linkit täältä!

Harrastamisen Suomen mallin tarkoituksena on mahdollistaa jokaiselle lapselle ja nuorelle mieluinen, maksuton harrastus koulupäivän yhteydessä; joko ennen koulupäivää tai heti koulupäivän jälkeen. Harrastusta voi tarjota mm. yritykset sekä seurat, kuntien kumppaneina. Lapset eivät maksa harrastuksesta mitään, kunnat maksavat harrastuksen valtiolta saamansa avustuksen avulla yrittäjille / seuroille. Mukana ovat vuosiluokat 1.–9., kunta voi toki päättää, että harrastuksia tarjotaan vaan esimerkiksi alakoululaisille.

Avustusta jaetaan kunnille kaikkiaan 17 M€ lukuvuodelle 2023–2024. Kuntien avustushakuaika on juuri päättynyt. Samalla kunnat hakevat parhaillaan Harrastamisen Suomen malliin toteuttajia syksyä ja ensi lukuvuotta varten, osassa kunnissa voi haku olla jo päättynytkin – aina voi kysyä ja olla aktiivinen. Tämä on jatkuvaa toimintaa eli jos nyt ei pääse mukaan, on ensi vuonna uusi mahdollisuus.

Ensi lukuvuoden osalta kannattaa olla nyt aktiivinen ja pikaisesti ottaa yhteyttä omaan kuntaan ja ilmaista kiinnostus olla mukana koulujen harrastustoiminnan järjestäjänä. Useimmissa kunnissa seurayhteistyöstä vastaa Harrastamisen Suomen mallin yhteyshenkilö tai koordinaattori (esimerkiksi Googleta harrastamisen malli ja kunnan nimi). Kunnan harrastuksista vastaava henkilö löytyy useimmiten liikunta-, kulttuuri-, nuoriso- tai opetustoimesta.

Kuntien tulee valita ja järjestää harrastukset lasten ja nuorten kuulemisesta saatujen tietojen pohjalta. Valtakunnallisessa koululaiskyselyssä 2022 ratsastus oli alakoulun tyttöjen toiveharrastuksista selkeästi suosituin ja eläinkerho toiseksi suosituin – mikä mahdollisuus hevosalalle! Kunnat voivat teettää myös omia kyselyitä ja mukaan voidaan valita myös ns. uusia harrastuksia.

Käytännössä harrastaminen tulee tapahtumaan koulujen lukuvuoden aikana (ei lomilla). Kouluista kerätään ryhmät, jotka yleensä viikoittain käyvät tallilla harrastamassa (voi olla poikkeuksia myös niin, että harrastuksen järjestäjä kerää nimet). Aika on yleensä 60 min, mutta ainakin joissain kunnissa siihen on voinut anoa lisäaikaa, esim. yht. 90 min. Harrastustuntiin voi kuulua kaikenlaista tallilla tapahtuvaa toimintaa, ennemminkin heppakerhon kuin ratsastustunnin tapaan. Tallit sijaitsevat usein kaukana kouluista ja tällöin kunta järjestää kyydityksen.

Lisätietoja www.harrastamisensuomenmalli.fi

Järjestämme asiasta kaksi samansisältöistä, tiivistä webinaaria:
ke 12.4. klo 13 LINKKI
ke 19.4. klo 18LINKKI

Tulkaa kuulolle!
Jos teillä on kysyttävää, laittakaa matalalla kynnyksellä meille viestiä.

Hevostellen – hevonen ja luonto liikuttaa -hankkeen puolesta
Erja Mattila, puh. 045 1117754, erja.mattila@hippolis.fi
Sanna Mäki-Tuuri, puh. 040 733 8081, sanna.maki-tuuri@hippolis.fi
www.hippolis.fi, Insta: @hevostellen Fb: @hippolisry

Hevostellen – hevonen ja luonto liikuttaa -hanke on Hippolis – hevosalan osaamiskeskuksen toteuttama, jossa ovat mukana myös Suomen Ratsastajainliitto, Hevosopisto ja Suomen Hippos.  Tähän hankkeeseen on saatu avustusta Opetus- ja kulttuuriministeriöltä.