AjankohtaistaTiedotukset

Eläintenpitäjärekisterin asiointipalvelu suljetaan tilapäisesti

Eläintenpitäjärekisterin asiointisovellus joudutaan sulkemaan tilapäisesti, jotta sen käytettävyyttä voidaan parantaa. Kun sovellus on suljettuna, sähköistä asiointia ei voi käyttää, vaan ilmoitukset ja muutokset pitää tehdä lomakkeilla seuraavasti:

  • Eläinten pitoon ja pitopaikkoihin liittyvät ilmoitukset kunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselle
  • Haaskaruokintapaikkoihin liittyvät ilmoitukset kunnaneläinlääkärille
  • Ammattimainen tai laajamittainen seura- ja harrastuseläinten pito aluehallintoviraston läänineläinlääkärille

Pahoittelemme sovelluksen väliaikaisesta sulkemisesta aiheutuvaa lisätyötä ja haittaa. Asian etenemistä voit seurata ruokavirasto.fi-sivustolla.​

Hevosten pidon ja pitopaikkojen ilmoittamisen osalta on edelleen siirtymäaika 31.12.2020 asti, ja asiointipalvelun suljettuna olon ajan ilmoituksia voi tehdä lomakkeella yllä olevan mukaisesti.

Eläintenpitäjärekisterin lomakkeet

Lisätietoja:
ylitarkastaja Paula Gustafsson, eläinten hyvinvoinnin ja tunnistamisen yksikkö
050 430 067
paula.gustafsson@ruokavirasto.fi