Hippolis tiedottaa

Eduskuntaan on perustettu Eläinavusteisuuden työryhmä

Kansanedustaja ja ryhmän puheenjohtaja Sofia Virta (vihr.) tiedottaa asiasta Fb-sivuillaan 13.1.2022. Ryhmän varapuheenjohtajat ovat Kike Elomaa (ps.) ja Pihla Keto-Huovinen (kok.)

Keto-Huovisen fb-sivuilta 14.1.: ”Työryhmä pyrkii lisäämään eläinavusteisen työskentelyn tunnettavuutta ja käyttöä kouluissa sekä sosiaali- ja terveyspalveluissa. Tätä varten alalle tulisi saada lisää koulutusta, tutkimuksen tukemista sekä eläinavusteiseen työskentelyyn liittyvien ennakkoluulojen purkamista. Pidän tietoisuuden lisäämistä eläinavusteisesta työstä upeana asiana, koska olen nähnyt itse mihin eläimet pystyvät. Pelkästään eläimen läsnäolo rauhoittaa, niiden kosketus ja läheisyys tuovat lohtua ja tukea. Eläinavusteisen työn aseman vahvistamisella voidaan saada aikaan paljon positiivisia vaikutuksia muun muassa ihmisten hyvinvointiin ja elämänlaatuun kouluissa sekä sosiaali- ja terveyspalveluissa. Ammatillinen eläinavusteinen työskentely esimerkiksi lastensuojelussa, syrjäytyneiden kanssa, mielenterveyskuntoutujien parissa ja koulumaailmassa on myös tutkitusti tuottanut tuloksia, joita olisi ollut vaikea saavuttaa ilman eläinten mukanaoloa.”