Hevostalous ja ympäristö

Ympäristöasioista huolehtiminen on yhä keskeisempi osa nykyaikaista hevostaloutta ja tallinpitoa. Hevostaloudelle vastuullisena elinkeinona se on toiminnan laadun ja taloudellisuuden kannalta tärkeää ja mitä suurimmassa määrin myös imagokysymys. Hevostalouden ympäristönäkökohdat ovat pitkälti samoja kuin minkä tahansa muun kotieläintalouden.

Myös tallien asiakkaiden tietoisuus ympäristönhoidon tärkeydestä on lisääntynyt, ja talliympäristön viihtyisyys vaikuttaa kuluttajien päätöksentekoon. Talliympäristön aikaansaama mielikuva on oleellinen osa tallikokemusta.

Hevonen ja hevosenpitoon liittyvät toiminnot tarvitsevat tilaa ympärilleen. Onnistunut toimintaympäristön suunnittelu vaikuttaa työn tehokkuuteen, vähentää tapaturmariskiä ja parantaa viihtyvyyttä ja työssä jaksamista. Tallipihojen väljyys lisää turvallisuutta, talleille suuntautuva liikenne tarvitsee oikein mitoitetut väylät ja pysäköintialueet, ja rehujen, lannan ja kuivikkeiden varastointi edellyttää riittävän suuria varastotiloja tallin välittömässä läheisyydessä.

Ympäristöasioita ei välttämättä osata ottaa aloittavassa talliyrityksessä heti huomioon, etenkin jos tallinpito on alkanut harrastuspohjalta. Osittain tästä asiantuntemuksen puutteesta on aiheutunut lieveilmiöitä niin hevosten hyvinvoinnin kuin ympäristönhoidon kannalta. Toisaalta hevosalan ulkopuolelta yrityksiin kohdistuvien vaatimusten olisi pysyttävä kohtuullisina ja käytännönläheisinä. Joka tapauksessa hevosen ja ympäristön hyvinvoinnin tulisi olla hevosmäärän ja -harrastuksen lisääntymisen ehtona.

Lähde: Särkijärvi, Susanna (2014): Hevostalous ja ympäristö. Teoksessa Laitinen, A. & Mäki-Tuuri, S. (toim.) Hevoset ja kunta – rajapintoja. Ypäjä: Hippolis – Hevosalan osaamiskeskus ry, 64–71.

Materiaalit

Luku 6 – Hevostalous ja ympäristö

Linkit

Hevosten pitoa ja talleja koskeva lainsäädäntö > talliympäristö

ymparisto.fi

Hevosten pitoa ja talleja koskeva lainsäädäntö > hevosen hyvinvointi