Hevosen hyvinvointi

Eläinsuojelulaki määrää hevosen hoidon minimivaatimukset. Eläinsuojelulain tarkoituksena on suojella eläimiä parhaalla mahdollisella tavalla kärsimykseltä, kivulta ja tuskalta. Lain avulla pyritään myös edistämään eläinten hyvinvointia ja hyvää kohtelua.

Eläimiä on kohdeltava hyvin eikä niille saa aiheuttaa tarpeetonta kärsimystä. Myös tarpeettoman kivun ja tuskan tuottaminen eläimille on kielletty. Eläintenpidossa on edistettävä eläinten terveyden ylläpitämistä sekä otettava huomioon eläinten fysiologiset tarpeet ja käyttäytymistarpeet.

Eläinsuojelulaki pyrkii turvaamaan eläinten hyvinvointia ja säätää rangaistavaksi eläintenrääkkäämisen. Lainsäädäntö on muuttunut yhä enemmän edistämään eläinten hyvinvointia ja hyvää kohtelua.

Eläinsuojeluasetuksella annetaan tarkempia säännöksiä siitä, mitä on pidettävä tarpeettoman kärsimyksen, kivun ja tuskan ja tuottamisena eläimelle. Eläinsuojeluasetuksella säädetään muun muassa eläinten pitopaikasta, eläinten hoidosta, eläinten kohtelusta ja käsittelystä.

Hevosten pidolle asetettavista eläinsuojeluvaatimuksista säädetään valtioneuvoston asetuksessa hevosten suojelusta. Kaikkien eläinsuojien, myös vanhojen tallirakennusten, on täytettävä säännökset viimeistään 1.1.2014. Uusien rakennusten osalta määräykset ovat jo voimassa. Asetus määrittelee mm. karsinoiden kokovaatimukset ja tallin korkeuden.

Eläinsuojelulaista tulee eläinten hyvinvointilaki.
Luonnos hallituksen esitykseksi laiksi eläinten hyvinvoinnista oli lausuntokierroksella 4.11.2021- 14.1.2022.
Katso lisätietoja täältä.