Ydintehtävät

Yhteistyötä ja edunvalvontaa

Hippolis – Hevosalan osaamiskeskus ry:n päätehtävänä on toimia valtakunnallisena hevosalan yhteistyöorganisaationa. Hippoliksen taustaorganisaatioita ovat Suomen Ratsastajainliitto, raviurheilun ja hevoskasvatuksen keskusjärjestö Suomen Hippos, MTK, Luonnonvarakeskus, Hevosopisto, HAMK ja Ypäjän kunta. Yhdistys koordinoi hevosalan ja sen sidosryhmien Mahdollisuuksien hevonen – työryhmän työskentelyä.

Yhdistys kokoaa ja välittää tietoa hevosalasta taustaorganisaatioille edunvalvonnan tueksi ja vastaa alan edunvalvonnasta sovituin osin.

Hippolis osallistuu aktiivisesti hevosalan yhteistyöprojektien valmisteluun ja toteutukseen. Hevosten hyvinvointi, hevosten käyttö hyvinvointipalveluissa ja kuljetusasiat ovat meille tärkeitä aiheita. Koordinoimme Hevonen kuntouttajana – verkostotapaamisia. Ylläpidämme verkkosivua (hevosen hyvinvointisivusto) hevoseni.fi.

Kehittämisprojekteja

Hippolis järjestää kursseja ja ajankohtaisseminaareja sekä julkaisee erilaisia julkaisuja.
Lisäksi yhdistys hallinnoi ja toteuttaa hevosalan kehittämishankkeita.
Yhdistyksen toimipiste on Ypäjällä.

Hippolis on European Horse Network (EHN) -verkoston suomalaisedustaja.