Hevosen lopettaminen

Vastuuntuntoinen hevosenomistaja haluaa varmistaa hevoselleen arvokkaan lopun. Hevosen lopettamiseen on olemassa kaksi vaihtoehtoa: teurastus tai eutanasia, josta yleensä huolehtii eläinlääkäri.

Päätös sisältää nisäkäs- ja lintulajeihin kuuluvien tuotantoeläinten lopettamiselle asetetut eläinsuojeluvaatimukset.

Asetus sisältää teuraseläinten suojelemiseen liittyvät yhdenmukaiset määräykset niissä EU:n jäsenvaltioissa, jotka ovat sopimuksen allekirjoittaneet.