Yhteinen hevosala

Uudistuva hevostalous – tiedonvälitys- ja yhteistyöhanke kokosi yhteen hevosalan toimijoita ja kehittäjiä eri puolelta Suomea.

Jos sinulla on käynnistymässä tai käynnissä hevosiin liittyvä hanke, minkä haluaisit näkyviin tälle sivulle, ota yhteyttä yhteyshenkilö Sanna Mäki-Tuuriin. Julkaisemme tiedot myöhemmin näillä sivuilla.

Lisätietoja:
Sanna Mäki-Tuuri puh. 040 733 8081
sanna.maki-tuuri@hippolis.fi

Meneillään olevia hevostalouteen liittyviä hankkeita

Jo päättyneitä hevostalouteen liittyviä hankkeita

Ajantasalla 
Ajantasalla-hanke välittää tietoa maatalous-, hevos- ja turkisyrittäjille ajankohtaisista asioista mm. järjestämällä seminaareja ja infoja, hyödyntämällä sähköistä tiedonvälitystä. 
Toteuttaja:Yhteistyössä Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä, ProAgria Keski-Pohjanmaa ry, MTK Keski-Pohjanmaa ry ja Pohjois-Suomen Turkiseläinten Kasvattajat ry (PSTK)
Toteutusalue:Keski-Pohjanmaan maakunta sekä Pohjois-Pohjanmaalta Kalajoen, Alavieskan, Ylivieskan, Sievin ja Reisjärven kunnat
Rahoittaja:Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma (Pohjanmaan ja Pohjois-Pohjanmaan Ely-keskukset)
Lisätietoja:Marjo Kaivolahti
puh. 040 808 5172, marjo.kaivolahti@kpedu.fi
  
HELMET – Hevosenlanta menestystarinoiksi 
Valtakunnallinen hevosenlannan hyötykäyttöhanke, joka kuuluu hallituksen kiertotalous kärkihankkeen toimenpiteisiin. Hankkeessa etsitään aitoja, hyväksi havaittuja ratkaisuja ja toimintamalleja hevosenlannan hyödyntämiseksi ja tallien lantahuollon helpottamiseksi.  Tavoitteena on synnyttää konkreettisia käytännön esimerkkejä, joilla saada hevosenlanta hyötykäyttöön ravinteina ja energiana sekä saada aikaan uutta liiketoimintaa. Lisäksi hanke välittää tietoa hyvistä hevosenlannan käytänteistä, tutkimuksista ja hankkeista sekä tekee aktiivista yhteistyötä alan toimijoiden kanssa.  
Toteuttaja: Envitecpolis Oy
Toteutusalue:Koko Suomi
Toteutusaika:1.8.2016 – 31.12.2018
Rahoittaja:Maa- ja metsätalousministeriö
Lisätietoja: Matti Arffman, puh. 044 783 1700, matti.arffman@envitecpolis.fi
  
Hevosdigi 
Savonia-ammattikorkeakoulun ja Yla-Savon Ammattiopiston yhteisessä Hevosterveys-palveluiden digitalisointi –hankkeessa tuotetaan osin tai kokonaan digitaalisia palveluita helpottamaan hevosen omistajan, eläinlääkärin ja muiden hoitoon osallistuvien henkilöiden tehtäviä arjessa. Palvelut liittyvät hevosten terveyspalveluihin ja ne tehdään tiiviissä yhteistyössä eläinlääkäreiden kanssa. HevosDigi -hankkeessa selvitetään kentän, hevosyrittäjien ja eläinlääkäreiden, tarpeet sekä toiveet palveluiden laadusta. Olemassa olevien ratkaisujen, pilotointien ja tarpeiden perusteella löydetään uusia palvelumalleja ja innovatiivisia jatkokehitysideoita.  
Toteuttaja: Savonia ammattikorkeakoulu Oy ja Ylä-Savon koulutuskuntayhtymä
Toteutusalue: 
Totetusaika: 2.10.2017-30.6.2019.
Rahoittaja: Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR)
Lisätietoja:Kaisa Tolonen p. 044 785 6685 ja Riina Huttunen p. 0400 793 129
  
Hevosenlannan kestävä hyödyntäminen ja liiketoimintamahdollisuudet (HELY) 
Hankkeessa vertaillaan erilaisia hevosenlannan hyötykäyttövaihtoehtoja ympäristö- ja taloudellisista näkökulmista. Lisäksi tunnistetaan mahdollisuuksia rakentaa uutta liiketoimintaa hevosenlannan hyötykäytön ympärille. Tarkastelu tehdään Päijät-Hämeen alueen lantamäärien perusteella. 
Toteuttaja:Lappeenrannan teknillinen yliopisto yhteistyössä Lahden Hevosystäväinseuran kanssa.
Toteutusalue: Päijät-Häme
Toteutusaika:1.4.2016 – 31.6.2018
Rahoittaja:Manner-Suomen maaseutuohjelma (Hämeen ELY-keskus) 
Lisätietoja:Jouni Havukainen, tutkijatohtori, etunimi.sukunimi@lut.fi, 040 584 8385
Tero Rantala, nuorempi tutkija, etunimi.sukunimi@lut.fi, 040 567 568
  
Kestävän yrittäjyyden innovaatiot – Jokimaan palvelu- ja hevosurheilukeskus 
Kestävän yrittäjyyden innovaatiot (KESY) hankkeen Jokimaan työpaketissa on tutkittu alueella syntyvän hevosenlannan mahdollista hyötykäyttöä sähkön- ja lämmöntuotannossa. Lannan hyötykäytön lisäksi Jokimaan työpaketissa on kehitetty ratsupuolen toimintojen siirtymistä ja lisäämistä alueelle sekä pyritään tukemaan muiden kuin hevosalan tapahtumien järjestämistä alueella. Lisäksi Jokimaan aluetta on hankkeessa pyritty kehittämään alueellisena kokeilu/innovaatioalustana. 
Toteuttaja:LUT Lahti
Rahoittaja:Euroopan aluekehitysrahasto – Päijät-Hämeen liitto
Lisätietoja:Tero Rantala, nuorempi tutkija, tero.rantala@lut.fi, 0405675680
  
Likaisen muovijätteen keräys ja kierto (LiMuKe)   
Likaisen maatalousmuovijätteen keräys- ja kierrätyshankkeessa pilotoidaan Kanta-Hämeen ja Varsinais-Suomen alueilla vaihtoehtoisia alueellisia keräysjärjestelmiä ja tarkastellaan muovijätteen ja sen sivuvirtojen hyödyntämismahdollisuuksia uusina kierrätystuotteina.  
 Toteuttaja:Yhteistyössä Turun yliopiston Brahea-keskus, Hämeen ammattikorkeakoulun biotalous- ja ohutlevykeskus sekä Turun ammattikorkeakoulu. Turun yliopiston Brahea-keskus koordinoi hanketta ja toteuttaa keräyspilotit yhdessä HAMK:n biotalousyksikön kanssa.
Toteutusalue:Keräysmalleja pilotoidaan Kanta-Hämeen ja Varsinais-Suomen alueilla
Rahoittaja: Hanketta rahoittaa Euroopan aluekehitysrahaston Kestävää kasvua ja työtä 2014 – 2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma. Rahoittava viranomainen on Uudenmaan liitto.
Lisätietoja:Ypäjän alueen pilotti: Ulla-Maija Knuutti/HAMK, p. 046 8567 699, ulla-maija.knuutti@hamk.fi.
Koko hankkeen projektipäällikkö Leena Erälinna/Turun yliopisto p. 040 68 47 450, email: leena.eralinna@utu.fi
  
Lounais-Hämeen Hevoset kutsuvat 
Ypäjällä järjestetään suomenhevosen juhla 26.-28.5.2017. Laaja tapahtumakokonaisuus sisältää mm. avoimen kansainvälisen seminaarin, suomenhevosten työmestaruuden ja yleisöklinikan. Hevoset näkyvät myös Forssan seudun yleisötapahtumissa. Lisäksi hankkeessa haetaan oppia ulkomailta henkilövaihdon kautta. 
Toteuttaja:Hippolis yhteistyössä mm. Hevosopisto, Luonnonvarakeskus, Ypäjän Hevosystäväinseura ja Ypäjän Ratsastajat ry
Toteutusalue:Forssan seutu
Toteutusaika:22.2.2016 – 31.5.2018
Rahoittaja:Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma, LounaPlussa (Hämeen Ely)
Lisätietoja:Sanna Mäki-Tuuri, puh. 040 733 8081, etunimi.suku-nimi@hippolis.fi
  
Poneista potkua nuorille   
Tavoitteena on Keski-Suomen raviurheilun nuorisotoiminnan kehittäminen ja käynnistää poniravikerhotoiminta Killerin hevosurheilukeskuksessa, Laukaassa, Uuraisilla ja Korpilahdella. Toiminnan tavoitteena on saada alueille koulutetut ohjaajat, aktivoida nuoret toiminnan suunnitteluun ja oppia osallistumalla erilaisten tapahtumien järjestämiseen.   
Toteuttaja: Keski-Suomen Hevosjalostusliitto ry
Toteutusalue: Laukaa, Muurame, Uurainen ja Jyväskylän maaseutualueet 
Rahoittaja: JyväsRiihi ry
Toteutusaika:1.5.2016 – 30.4.2018
Lisätietoja:Suvi Rautiainen puh. 044 979 2807, etunimi.sukunimi@killeri.fi
Sari Piirainen puh. 040 849 6958, etunimi.sukunimi@killeri.fi
  
Ponipowerii!  
Hankkeessa kehitetään ravinuorisotoimintaa ja tehdään sitä tunnetuksi erilaisista lähtökohdista tuleville lapsille ja nuorille sopivana, monipuolisena harrastuksena. Tavoitteena on yhdistää alueen nuoria raviharrastajia ja saada harrastuksen pariin uusia tulokkaita.  
Toteuttaja: Varsinais-Suomen Hevosjalostusliitto ry
Toteutusalue: Turku ja ympäristökunnat
Rahoittaja: Varsin Hyvä ry/ EU:n maaseuturahasto
Toteutusaika: 1.5.2017 – 31.12.2018
Lisätietoja: Riikka Mustonen 050-3043273, riikka.mustonen@turunhippos.fi
  
Solmut auki – alueellinen neuvontapilotti  
Hankkeen tavoitteena on kehittää hevostalousalan neuvonnalle uusi malli, jossa digitaalinen neuvonta ja erityisasiantuntijoiden sekä alueellisten toimijoiden osaaminen yhdistetään hevostalousyrittäjien ja tallityöntekijöiden työhön liittyvien ajankohtaisten kysymysten ratkaisemiseksi.  
Toteuttaja: Suomen Hevostietokeskus ry yhteistyössä Pohjois-Savon Hevosjalostusliitto ry:n, Pohjois-Karjalan Hevosjalostusliitto ry:n, Etelä-Savon Hevosjalostusliitto ry:n, Pohjanmaan Hevosjalostusliitto ry:n, Kymen-Karjalan Hevosjalostusliitto ry:n ja Keski-Suomen Hevosjalostusliitto ry:n kanssa
Toteutusalue: Pohjois-Pohjanmaan, Keski-Suomen, Pohjois-Savon, Pohjois-Karjalan, Etelä-Savon ja Kaakkois-Suomen ELY-keskusten alueet
Rahoittaja: Pohjois-Pohjanmaan, Keski-Suomen, Pohjois-Savon, Pohjois-Karjalan, Etelä-Savon ja Kaakkois-Suomen ELY-keskukset, Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto
Toteutusaika: 1.10.2017-31.3.2019
Lisätietoja: Sanna Airaksinen, sanna.airaksinen@hevostietokeskus.fi
  
Suomenhevonen osa elävää maaseutua -hanke 
Pohjolan Hevosystävät ry:n hanke edistää kotimaisen hevosrotumme suomenhevosen asemaa pyrkien edistämään suomenhevosvarsojen syntyvyyttä. Hankkeella pyritään lisäämään suomenhevosen kasvatusta ja innostetaan yrittäjämäisen kasvatustoiminnan lisäämiseen sekä aktivoidaan alueen yrittäjiä panostamaan suomenhevosiin yritystoiminnassaan ja hyödyntämään toiminnassaan suomenhevosen monipuoliset käyttömahdollisuudet. Hankkeessa toteutetaan kahdeksan luentoa ja kysely alueen hevosyrittäjille. 
Toteuttaja:Pohjolan Hevosystävät ry
Toteutusalue:Pohjois-Pohjanmaa
Toteutusaika:2.1.2017-30.6.2018
Rahoittaja:Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus / Maaseudun kehittämisrahasto
Lisätietoja:Minna Kuusisto: p. 0500 241 047, minnakuu74[a]gmail.com
  
Uudet hevoskasvattajat – kotimaisen hevoskasvatuksen koulutushanke
 
Tavoitteena on lisätä hevoskasvatuksen vetovoimaa. Koulutuskokonaisuus sisältää koulutuspäiviä, mentorointia ja avoimia seminaareja. Toimintaan tavoitellaan erityisesti nuoria hevoskasvatuksesta kiinnostuneita, mutta tarjonta on avoin kaikenikäisille. 
Toteuttaja:Hämeen ammattikorkeakoulu (HAMK) ja Suomen Hippos ry
Toteutusalue:Uudenmaan, Hämeen, Varsinais-Suomen, Keski-Suomen ja Kaakkois-Suomen ELY-alueet
Toteutusaika:1.6.2016 – 31.12.2018
Rahoittaja:Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma (2014-20)
Lisätietoja:Menna Rantala, projektipäällikkö, menna.rantala@hamk.fi, puh. 040-3529913
  
Uudistuva hevostalous  
Valtakunnallisessa Uudistuva hevostalous -tiedonvälitys- ja yhteistyöhankkeessa (2016–18) nostetaan esille tulevaisuuskeskusteluja ja suomalaista hevosyrittäjyyttä. Hevosyrittäjäuutiset, joita voi seurata livenä tai videotallenteena, käynnistyvät syksyllä 2016. Olethan jo uutiskirjeen tilaaja? 
Toteuttaja:Hämeen ammattikorkeakoulu yhteistyössä Hippoliksen ja Luonnonvarakeskuksen kanssa
Toteutusalue:Valtakunnallinen
Toteutusaika:1.10.2015 – 31.6.2018
Rahoittaja:Manner-Suomen maaseutuohjelma
Lisätietoja:Sirpa Pussinen, HAMK, puh. 050 574 9207, etunimi.sukunimi@hamk.fi     
Anne Laitinen, Hippolis, puh. 040 766 0830, etunimi.sukunimi@hippolis.fi
Markku Saastamoinen, Luke, puh. 029 532 6509, etunimi.sukunimi@luke.fi
  
Esiselvitys Etelä-Savon hevostalouden materiaalivirtojen hyödyntämisestä uusiutuvana energiana (HevosWoima) 
HevosWoima-hanke edistää hevostaloudesta muodostuvien sivuainevirtojen hyödyntämistä kustannustehokkaasti ja vähän ympäristöä kuormittavasti Etelä-Savon alueella. Hanke tuottaa tietoa alueen mahdollisista hevosenlannan polttopaikoista ja materiaalin käyttäytymisestä eri kokoluokan biopolttoainekattiloissa. 
Toteuttaja:Mikkelin ammattikorkeakoulu Oy ja Lappeenrannan  teknillinen yliopisto 
Toteutusalue:Etelä-Savo 
Toteutusaika:1.3.2016 – 28.2.2017 
Rahoittaja:Etelä-Savon ELY-keskus Euroopan aluekehitysrahastosta, Suur-Savon Energiasäätiö sr ja Vapo Oy 
Lisätietoja:Riikka Tanskanen, projektipäällikkö puh. 040 632 4654
riikka.tanskanen(at)mamk.fi
Jarno Föhr, projektipäällikkö puh. p. 040 517 4130, jarno.fohr(at)lut.fi
 
   
Kick off – kansainvälisyydestä potkua Seinäjoen seudun hevostalouteen 
Kehittämishanke lisää hevosyrittäjien yhteistyötä ja verkostoitumista kansainvälisen yrittäjävaihdon avulla. Samalla hanke kannustaa alueen hevosyrittäjiä hakemaan henkilökohtaisesti vaikutteita ja kehittämismotivaatiota ulkomailta. Yrittäjävaihto nostaa Seinäjoen seudun hevosyrittäjien omaa osaamista sekä vahvistaa ja monipuolistaa hevosalan yritystoimintaa. Tavoitteena on löytää 8- 10 eri toimialojen osa- tai kokoaikaista hevosyrittäjää, jotka olisivat kiinnostuneet lähtemään 1-3 viikon mittaiseen yrittäjävaihtoon. Vaihdot tapahtuvat hankkeen aikana, kullekin yrittäjälle parhaana ajankohtana. Lisäksi hankkeessa kootaan alueen hevosalan palveluista ja yrityksistä kartta tai muu julkaisu, jolla ilmennetään hevostalouden monipuolisuutta Seinäjoen seudulla. Hankkeen yhteistyökumppaneina toimivat Etelä-Pohjanmaan Hevosjalostusliitto ry sekä Hippolis ry.  
Toteuttaja:Sedu Aikuiskoulutus 
Toteutusaika:1.10.2016 – 31.8 .2017. 
Rahoittaja:Seinäjoen seudun kehittämisyhdistys Liiveri ry. 
Lisätietoja:Susanna Hakkarainen, Susanna.Hakkarainen@sedu.fi, 040 680 7297 
  
Mahdollisuuksien hevonen – juhlavuosi 2017   
Vuonna 2017 juhlitaan 100-vuotiasta Suomea ja suomenhevosen 110-vuotista taivalta. Mahdollisuuksien hevonen kokonaisuus on osa Suomi 100 – ohjelmaa. Juhlavuoden tapahtumissa kerrotaan hevosen ja hevostalouden merkityksestä yhteiskunnassa, suomenhevosen ollessa juhlavuoden kirkkain tähti. Tervetuloa mukaan tekemään hevosen juhlaa!   
Toteuttaja: Hippolis (yhteistyössä hevosalan järjestöjen kanssa)  
Toteutusalue: Valtakunnallinen 
Toteutusaika:1.1.2016 – 31.12.2017 
Rahoittaja:
Suomi 100 –ohjelma (Valtioneuvoston kanslia)  
Lisätietoja:
Anne Laitinen, puh. 040 766 0830, etunimi.sukunimi@hippolis.fi
Suomi 100 -juhlavuoden raportti
 
   
Varsasta terveeksi kilpahevoseksi 
Hankkeessa tuotetaan kasvattajille videoita ja tietomateriaalia varsojen kasvusta ja siihen liittyvistä riskitekijöistä sekä oikeista hoitokäytännöistä. Hankkeenavulla pyritään pienentämään ”hevosten hukkaprosenttia”. 
Toteuttaja:Suomen Hevostietokeskus ry 
Toteutusaika:1.3.2016 – 31.3.2017 
Rahoittaja:MMM 
Lisätietoja:Minna-Liisa Heiskanen, minna-liisa.heiskanen@hevostietokeskus.fi 
  
Ypäjän hevoset – kuvateos kansainväliseen käyttöön
 
Toteutetaan englanninkielinen kuvateos valtionsiittolan, armeijan ratsukoulun ja ratsukoulutuksen historiasta nykypäivään ja tämän päivän koulutukseen, tutkimukseen ja kehittämistoimintaan mäellä sekä kansainvälisestä yhteistyöstä.   
Toteuttaja: Hippolis yhteistyössä mm. Hevosopisto, Luonnonvarakeskus, Suomen Hevosurheilumuseo, Ypäjän Hevosystäväinseura ja Ypäjän Ratsastajat ry 
Toteustusalue: Forssan seutu   
Toteutusaika: 2016 – 31.5.2017 
Rahoittaja:Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma, LounaPlussa (Hämeen Ely) 
Lisätietoja:museomestari Juha Erola, puh. 040 518 9992, etunimi.sukunimi@hevosopisto.fi