Forssan seudun hevosklusteri laukalle

Forssan seutu on yksi monipuolisimmista hevosalan keskittymistä laaja-alaisen hevosalan koulutuksen, tutkimuksen, yrittämisen ja asiantuntemuksen johdosta. Vuonna 2008 alueella on käynnistynyt hevosklusteri, jonka toiminta ei kuitenkaan ole kehittynyt suunnitellusti. Organisaatioiden ja ympäröivän maailman muutokset ovat muovanneet klusteria ja yhteistyö toimijoiden välillä on jäänyt pääasialliseksi hyödyksi hevosklusterista.

Toiminnan täysimittaisen potentiaalin maksimoimiseksi klusterityön päivitys ja toiminnan ohjaaminen kohti tulevaa on paikallaan. Esiselvityshanke Hevosklusteri laukalle konkretisoi toimijoiden nykytilan ja luo vision tulevaisuuden kehittyvästä hevosklusterista.

Syksyn 2020 aikana tuli esiin seudun toimijoiden vahva näkemys entistä tiiviimmästä ja koko seutukunnan monipuolista osaamista palvelevasta hevosklusterista, jolla seudun tunnettavuutta saadaan vahvistettua ja osallistujien liiketoimintahyötyjä konkretisoitua. Hevosala on maaseutumaisen asumisen tulevaisuuden elementtejä, joista monet maakunnat ja seudut haluavat saada osansa. On aika nostaa kehittävällä otteella ja hevosklusterin avulla Forssan seutu alansa ykköspaikalle. Se onnistuu tiiviin yhteisen päämäärän avulla, joka on mahdollista saavuttaa onnistuneella klusterityöllä.

Hankkeen kirkkaimpana tavoitteena on luoda visio seudun hevosklusterista, mutta myös sitouttaa toimijoita ja löytää toimintatapoja sekä työkaluja klusterin jatkuvalle kehittymiselle. Hanke hakee työpajojen, haastatteluiden sekä analysoinnin kautta suuntaviivoja tulevaan ja kirkastaa kuvaa tulevaisuuden klusterin toiminnasta. Esiselvityshankkeessa on aika tiivistää yhteistyötä sekä sitouttamisen toimijoita, mutta myös mahdollisuus nostaa seutua jälleen esille innovatiivisesta näkökulmasta.
Esiselvityshankkeen tuloksena piirtyy kuva Forssan seudun hevosklusterin tulevaisuudesta.

Menneet tapahtumat:

  • Kysely seudun toimijoille + sidosryhmät
  • Hevosalan Areena 28.7.2022 –
  • Forssan seudun hevosviikko 2021 ja 2022 – seudun hevosväki YHDESSÄ
  • Kuntajohtajatapaaminen 15.2.2022
  • Hevosalan koulutuspolut -työpaja
  • Klusteritapaaminen Hämeen Liitto & Hevosopisto