Historia

Hippolis, valtakunnallinen hevosalan osaamiskeskus -yhdistyksen perustamisasiakirja allekirjoitettiin Ypäjällä 29.10.2007. Yhdistyksen perustajina ovat alan keskeiset toimijat Suomen Hippos ry, Suomen Ratsastajainliitto ry, Maa- ja metsätaloustuottajain keskusliitto MTK ry, Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus MTT, ProAgria Maaseutukeskusten liitto ry, Hevosopisto Oy, Hämeen ammatillisen korkeakoulutuksen kuntayhtymä HAMK ja Ypäjän kunta.

Hippoliksen toiminta-ajatuksena on edistää pitkäjänteisesti suomalaisen hevosalan toimintaedellytyksiä olemassa olevaa osaamista ja uutta tietoa hyödyntäen, Hippoliksen hallituksen silloinen puheenjohtaja Hannu Kalalahti tiivisti tuolloin. Tarkoituksena on kehittää alan yrittäjyyttä ja toimintaedellytyksiä, lisätä alan toimijoiden yhteistyötä, verkostoitumista ja edunvalvontaa sekä edistää alan toimintakulttuuria ja kansainvälistymistä.

Toiminta rahoitetaan perustaja- ja kannatusjäsenten jäsenmaksuin, sekä palvelu- ja mainostuotoin. Yhdistyksen toiminta käynnistyi Ypäjällä. Hippolis palvelee hevosalaa ammattilaisista harrastajiin ja uudesta hevosharrastuksesta kiinnostuneisiin. Uuden ja olemassa olevan tiedon esiintuomisessa ja välittämisessä on keskeisenä työkaluna hevosalan portaali (www.hippolis.fi), josta löytyy myös ajankohtaista tietoa alasta sekä koulutus- ja kurssikalenteri.

Hippoliksen toiminnan käynnistivät vuosien 2006-2007 aikana edellä mainitut tahot maakunnan kehittämisrahan turvin. Hanketta ovat rahoittivat Hämeen liitto sekä Lounais-Hämeen kunnat ja yhteistyökumppanit.