Kansainvälinen edunvalvonta

Hevosalan organisaatiot vastaavat edunvalvonnasta myös kansainvälisellä tasolla, kukin oman vastuualueensa mukaisesti yhteistyössä kansainvälisten organisaatioiden kanssa.

Hippolis – Hevosalan osaamiskeskus ry hyväksyttiin Euroopan Horse Networkin (EHN) jäseneksi vuoden 2012 alusta. EHN on Euroopan laajuinen hevosalan yhteistyöverkosto, joka tekee hevosalaa ja sen vaikuttavuutta tunnetuksi päättäjille ja vaikuttaa alan toimintaedellytyksiin. EHN pyrkii ennakoimaan ja vaikuttamaan tulevaisuuden toimintaympäristöön muuttuvassa Euroopassa. Verkosto tuottaa hevosalasta eri maista yhteen koottuja tietoja tunnusluvuista ja vaikutuksista päätöksenteon tueksi ja edistää alaan liittyvää tutkimus- ja kehittämistyötä. EHN järjestää esimerkiksi meppitapaamisia Euroopan parlamentin jäsenille hevosalan ajankohtaisista aiheista.

EHN:ssä on yli 20 jäsenyhteisöä, muun muassa kansainvälinen ratsastusurheilun kattojärjestö FEI ja Euroopan raviliitto UET. Verkosto perustettiin Ruotsissa Equus 2009 –seminaarin yhteydessä. EHN:n puheenjohtaja on belgialainen Mark Wentein. Hippolista edustaa hallituksen jäsen, dosentti Markku Saastamoinen, joka työskentelee tutkijana Luonnonvarakeskuksessa (Luke).