Hevosala

Hevosala on toimiala, joka tarjoaa elinkeinon, työtä ja harrastusmahdollisuuksia kunnissa ja kaupungeissa. Ala elävöittää maaseutua ja työllistää suoraan yli 15 000 henkilöä Suomessa. Välilliset vaikutukset ovat moninkertaiset muun muassa monipuolisten palvelujen tarjonnan, rehu-, rakentamis- ja varustekaupan kautta.

Monesta muusta toimialasta poiketen hevostalouden vaikuttavuutta ei mitata vain alan elinkeinotoiminnan tuottavuudella, pelkkinä euroina tai työpaikkojen lukumääränä. Hevostaloudella on myös sosiaalisia vaikutuksia. Se tarjoaa tasa-arvoisen liikuntaharrastuksen, hengähdysmahdollisuuden hektisestä arjesta, sosiaalisen tukiverkoston sekä auttaa syrjäytymisen ehkäisyssä ja kuntoutuksessa. Hevosharrastuksen parissa tehdään merkittävää nuorisotyötä ja ratsastus on erityisesti naisten ja tyttöjen suosituimpia kilpailu- ja kuntoilulajeja. Hevoset ovat keskittyneet sinne missä ihmisetkin ovat, kasvukeskusten lähettyville. Hevostalous on myös maaseudun toimiala.

Suomen Hippos, Suomen Ratsastajainliitto sekä MTK Ttilasivat vaikuttavuusnalyysin alasta ja sen toteutti Gaia Consulting. Analyysi toteutettiin SROI-menetelmällä ja sen aineistona käytettiin laajasti sekä alan sisäistä että ulkopuolista tietoa sekä taustahaastatteluita. Työn toteutusajankohta: 10/2022–2/2023.

Analyysi on luettavissa täältä (pdf)