Tunnistus ja rekisteröinti

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2021/963 (2021), Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusten (EU) 2016/429, (EU) 2016/1012 ja (EU) 2019/6 soveltamissäännöistä siltä osin kuin on kyse hevoseläinten tunnistuksesta ja rekisteröinnistä sekä tällaisten eläinten tunnistusasiakirjojen mallien vahvistamisesta

Laki eläinten tunnistamisesta ja rekisteröinnistä 1069/2021

Maa- ja metsätalousministeriön asetus eläinten tunnistamisesta ja rekisteröinnistä 67/2022