AjankohtaistaYleinen

Ratsastusleirien järjestäjät korjanneet turvallisuuspuutteita

30.10.2019 8.59
Tiedote

Ratsastusleirejä järjestävät tallit ovat korjanneet toiminnan turvallisuudessa havaittuja puutteita, kävi ilmi Turvallisuus- ja kemikaaliviraston (Tukes) valvontaprojektissa. Esimerkiksi henkilökunnan ensiapukoulutuksia on päivitetty. Parannettavaa talleilla on edelleen leiritoiminnan kokonaishallinnassa. Kesän 2020 suosituimmat ratsastusleirit varataan jo marras-joulukuussa. Vanhempien kannattaa tutustua leiripaikkaan ennen ostopäätöstä ja olla rehellinen leirille lähtijän taitotasosta.

Tukes teki ratsastusleirien turvallisuutta valvovassa projektissa leirejä järjestäville talleille yhteensä 36 valvontakäyntiä kevään ja kesän 2019 aikana. Valvonnan kohteina oli talleja aina pienistä leirinjärjestäjistä kokeneisiin yrittäjiin.

Vuonna 2017 Tukesin valvonnassa ratsastusleirien turvallisuudessa havaittiin huomattavia puutteita. Valvontakäyntien perusteella ratsastusleirien turvallisuuden taso on jonkin verran parantunut. Osa yrittäjistä on siirtynyt järjestämään päiväleirejä, sillä moni koki koko viikon kestävät leirit työläinä.

– On ilo huomata, että turvallisuuden eteen on tehty talleilla työtä. Esimerkiksi vanhentuneita ensiapukoulutuksia on päivitetty. Aiemmin havaittuja puutteita on saatu paljolti kuntoon ohjeistuksella ja neuvonnalla, kertoo ylitarkastaja Kielo Kestinmäki.

Talleilla, jotka ovat toimineet pitkään ja joiden toiminnan pääpaino on ratsastusleirien järjestämisessä, tilat ja turvallisuuskäytännöt ovat lähes poikkeuksetta kunnossa. Palvelu on ammattitaitoista ja isolla osalla henkilökunnasta on hevosalan ammatillinen koulutus.

– Niissä myös turvallisuusasiakirjat olivat kunnossa. Yrittäjät ovat perehtyneet lainsäädäntöön, asiakirjat on laadittu ammattimaisesti ja asiakirjoilla on yhteys käytännön työhön eli onnettomuuksien ehkäisyyn ja onnettomuustilanteissa toimimiseen, sanoo Kestinmäki.

Uimaretkien valvojien osattava toimia hätätilanteessa

Leirijärjestäjän pitää toiminnan suunnittelussa huomioida leiritoiminnan erityispiirteet ja hallita kokonaisuus. Yöpymis- ja majoitustilojen pitää olla terveelliset ja turvalliset. Leirille tulijoiden taitotaso voi vaihdella.

Valvonnassa kiinnitettiin huomiota leirien vapaa-ajan toimintaan. Valvontakäynneillä tarkasteltiin erityisesti vesiturvallisuutta. Pääasiassa turvallisuudesta oli huolehdittu hyvin: uimaretkiä tehtiin tutulle uimarannalle, jossa oli pelastusvälineistöä ja retkillä mukana oli useita valvojia. Riittävän valvojamäärän lisäksi valvojilla pitää olla ymmärrys siitä, miten hätätilanteessa toimitaan.

Hevosten uittamista järjestettiin edelleen muutamilla leireillä. Tukes suosittelee hevosten kahluuttamista, elleivät kyseessä ole kokeneet ratsastajat ja uittamiseen tottuneet hevoset.

Tukes suosittaa, että tallit siirtyisivät käyttämään uuden turvallisuusstandardin mukaisia ratsastuskypäriä, joissa on sekä CE- että VG1-merkintä. Tämä tarkoittaa, että asiakkaille lainattavat kypärät päivitetään uusien vaatimusten mukaisiksi sitä mukaa, kun niitä uusitaan. Leirikirjeessä kannattaa muistuttaa siitä, että leiriläiset päivittäisivät omat kypäränsä säännöllisesti uusiin.

Tarkasta leirin turvallisuus, kerro rehellisesti taitotaso

Tukes suosittelee lasten vanhempia tutustumaan leiripaikkoihin etukäteen ennen ostopäätöstä. Jos mahdollista, voi leiripaikkaan käydä tutustumassa paikan päällä.

Leirille lähtevän ratsastajan taitotasosta pitää olla rehellinen. Jos aloittelija osallistuu taidoilleen liian vaativalle leirille, onnettomuusriski kasvaa.

– Jos lapsella on jotakin erityistä esimerkiksi oppimisvalmiuksissa tai kuulossa, leirin järjestäjän on erittäin tärkeää tietää siitä. Samoin mahdollisista allergioista. Ennen leiriä kannattaa keskustella siitä, että leirillä on muistettava syödä ja levätä riittävästi, jotta jaksaa keskittyä ratsastukseen ja ohjaajan neuvoihin, sanoo Kestinmäki.

Tukesin vinkkejä ratsastusleirin järjestäjälle ja vanhemmalle:

Turvallisesti ratsastusleirillä -video
Ratsastusleirin järjestäjän muistilista
Vinkkejä vanhemmalle ratsastusleirin valintaan

Lisätietoja:
Ylitarkastaja Kielo Kestinmäki, p. 029 5052 095, sähköposti etunimi.sukunimi@tukes.fi