Talli 2014

Kaikkien hevostallien on täytettävä tilavaatimukset 1.1.2014 alkaen.

Oleelliset asiat karsinan koko ja tallin korkeus

Maa- ja metsätalousministeriön asetuksessa säädetään eläinsuojeluvaatimuksista, joita on noudatettava hevosten pidossa. Kaikkien eläinsuojien, myös vanhojen tallirakennusten, on täytettävä tilavaatimukset siirtymäkauden jälkeen viimeistään 1.1.2014. Asetus määrittelee mittojen suhteen minimivaatimukset ainoastaan tallin korkeudelle sekä karsinoiden koolle.

Tallin korkeus

Kaikissa talleissa sisäkorkeuden on oltava 1,5 kertaa hevosen säkäkorkeus, mutta aina kuitenkin vähintään 2,2 m. Minimikorkeus 2,2 m riittää vain poneille ja hevosille, joiden säkäkorkeus on enintään 146 cm.

Karsinan koko

Karsinan vähimmäiskoko määräytyy hevosen tai ponin säkäkorkeuden mukaan seuraavasti:

  • Säkäkorkeus enintään 108 cm: karsinan pinta-alan on oltava vähintään 4 m2
  • Säkäkorkeus yli 108, mutta enintään 130 cm: 5 m2
  • Säkäkorkeus yli 130 cm, mutta enintään 140 cm: 6 m2
  • Säkäkorkeus yli 140 cm, mutta enintään 148 cm: 7 m2
  • Säkäkorkeus yli 148 cm, mutta enintään 160 cm: 8 m2
  • Säkäkorkeus yli 160 cm: 9 m2

Yhdeksän neliömetrin kokoinen karsina täyttää kokovaatimukset isoillekin hevosille. Ryhmässä pidettävien hevosten tilavaatimukset on määritelty erikseen (katso tilavaatimukset esite). Lisäksi Evira on linjannut, että varsomiskarsinan kokoon sovelletaan ryhmäkarsinan mittoja (täysikasvuinen hevonen + alle 12 kuukauden ikäinen varsa).

2014 tallimääräyksiin myönnytys

Valtioneuvosto on 24.10.2013 hyväksynyt esityksen hevosten suojelusta annetun asetuksen 3 §:n muuttamisesta. Käytännössä muutos tuo hevosalan kaipaamaa joustoa karsinan sisäkorkeuteen vaikuttaviin määräyksiin.

  • Sisäkorkeutta mitattaessa ei mukaan lueta tallin katossa olevia normaaleja kantavia rakenteita, valaisimia, vesiputkia, ilmanvaihtoputkia tai muita vastaavia teknisluontoisia laitteita.
  • Vähimmäiskorkeus koskee alueita, jotka ovat 5 §:ssä säädetyn yksittäiskarsinan, ryhmäkarsinan, pihaton tai pilttuun vähimmäispinta-alan kohdalla oleva korkeus. Esim. ns. viistokatto on sallittu siltä osin kuin sen tuoma lisäpinta-ala ylittää vaadittavan minimipinta-alan.
  • Koska vanhoissa rakennuksissa voi usein olla maan ja rakennuksen painumisen ja liikkumisen aiheuttamia pieniä muutamien senttimetrien eroja eri mittauskohtien välillä, annetaan säännöksellä mahdollisuus pieniin poikkeamiin korkeutta mitattaessa, kuitenkin enintään kahden prosentin verran.

Muilta osin asetus pysyy ennallaan. Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti muutetaan hevosten suojelusta annetun valtioneuvoston asetuksen (588/2010) 3 §:n 1 momentin seuraavasti:

3§ Seinät ja lattia

Eläinsuojan sisäkorkeuden on oltava vähintään hevosen säkäkorkeus kerrottuna luvulla 1,5. Sisäkorkeuden on kuitenkin aina oltava vähintään 2,2 metriä. Mitä edellä säädetään, koskee kuitenkin vain 5 §:n mukaisia vähimmäispinta-aloja vastaavia osia eläinsuojasta. Vähimmäiskorkeudesta voidaan kuitenkin poiketa enintään kaksi prosenttia. Sisäkorkeutta laskettaessa rakennuksessa normaalisti tarvittavia kantavia rakenteita, valaisimia, vesiputkia, ilmanvaihtoputkia tai muita vastaavia teknisluontoisia laitteita ei oteta huomioon.

Tämä koskee kaikkia talleja ensi vuoden alusta alkaen. Uutta tallia rakennettaessa määräykset ovat olleet voimassa jo 1.1.2001 alkaen.

Edellä mainitut minimivaatimukset sekoitetaan usein MMM:n asetukseen, joka koskee ainoastaan ELY-keskuksesta investointitukia hakevien hevosalan yrittäjien tiloja, joihin tuet kohdistuvat. Edellä mainitun, tuettavan tallirakentamisen asetuksessa on tarkempia vaatimuksia muun muassa käytäväleveyksistä, oviaukoista, ikkunapinta-aloista ja ilmanvaihdosta.

Lataa pdf

Lisätietoa:

Erja Mattila, Hippolis puh. 045 111 7754 tai etunimi.sukunimi@hippolis.fi