Hevosen lääkitseminen

Hevosen omistajan tai haltijan on pidettävä kirjaa kaikista hevoselle annetuista lääkkeistä, myös reseptivapaista valmisteista.

Laki eläinten lääkitsemisestä on säädetty, jotta eläinperäiset elintarvikkeet olisivat mahdollisimman puhtaita ja turvallisia.

Asetuksessa säädetään kuinka tuotantoeläimille annettavista lääkityksistä on pidettävä kirjaa.

Eläinlääkintäsektorin lainsäädäntö koostuu laeista ja niiden nojalla annetuista asetuksista sekä maa- ja metsätalousministeriön ja elintarvike- ja terveysosaston päätöksistä.

Tietoja löytyy myös Ruokaviraston sivulta kootusti.