Oppaat ja julkaisut

Käytännönläheisiä selvityksiä ja tiedonvälitystä hevosalan uudistumisesta

Hevosalan toimintaympäristö muuttuu kovaa vauhtia. Ennakoivalle, faktaan pohjautuvalle tiedolle on tarvetta. Näitä lähtökohtia silmällä pitäen Uudistuva hevostalous-hanke toteutti helmikuussa 2017 kaksi valtakunnallista kyselyä.

Hevosyrittäjyys- ja Hevosalan mielikuvat – kyselyiden tuloksista koottiin vuosien 2017-18 aikana sähköinen Uudistuva hevostalous -julkaisukokoelma. Taustaorganisaatioiden lisäksi mukana on näkemystä ja asiantuntemusta niin järjestöistä kuin yliopistoista. Tällä tavoin koottiin yhteen yli 20 ammattiartikkelia. Sähköisen alustan hyötyinä ovat mahdollisuus kartuttaa sisältöä hankkeen edetessä, pysyvät linkit artikkeleille, yhteys tietokantoihin ja ammatillinen vakuuttavuus. Sivuston lisäksi kokoelmasta ilmestyi marraskuussa 2018 raportinomainen e-julkaisu ja printtipainos.

Elinkeinon kehityssuuntia selvitetty Hevosyrittäjyys 2017 – kyselyllä

Hevosyrittäjyys 2017 – kyselyssä kerättiin tietoa hevosyrittäjyydestä ja tulevaisuuden suunnitelmista. Aiheina olivat mm. laajentamis-, vähentämis-, investointi- ja työllistävyysnäkökulmat. Kyselyn pääasiallisena kohderyhmänä olivat hevosalalla yritystoimintaa osa- tai kokoaikaisesti harjoittavat. Tulosten myötä herätetään keskustelua yrittäjyyden kehityssuunnista ja välitetään tietoa käytännönläheisesti. Tuotokset suunnataan sekä hevosalalle että toimialan ulkopuolelle, kuten julkiselle sektorille.

Kuluttajien näkemyksiä kartoitettu Hevosalan mielikuvat – kyselyllä

Toisena teemana oli Hevosalan mielikuvat – kysely, jossa kartoitettiin suomalaisten käsityksiä hevosharrastuksen, -urheilun ja -elinkeinon kiinnostavuudesta. Tavoitteena oli koota tietoa, miltä hevosala näyttää kuluttajien, potentiaalisten asiakkaiden silmin. Kysely toteutettiin osana niin sanottua valtakunnallista kuluttajapaneelia, jonka kautta vastaajaryhmä muodostui eritaustaisista suomalaisista eri puolelta maata. Tavoitteena oli saada vastaajiksi henkilöitä, joilla ei ennestään ole aktiivista kosketusta hevosiin. Tulosten myötävaikutuksella herätetään keskustelua, arvioidaan hevosalan vahvuuksia ja nostetaan esille esimerkkejä kiinnostuksen lisäämiseksi. Yhtenä näkökulmana on kannustaa yrittäjiä rohkeasti arvioimaan uusia liiketoiminnan mahdollisuuksia.

Tiedonvälitystä ja yhteistyötä

Uudistuva hevostalous-hankkeen päätehtävinä ovat tiedonvälitys ja yhteistyö, ennakoiva ote ja pääpaino tulosten käytäntöön viemisessä. Ensivaiheen tietoa on esitelty Hevosyrittäjäuutisissa 12.5.2017. Yhteistyössä on ollut mukana useita asiantuntijoita. Selvitysten eri vaiheissa ovat olleet mukana:
Sirpa Pussinen ja Terhi Thuneberg/ HAMK
Minttu Lampinen ja Eveliina Toivonen/ HAMK
Markku Saastamoinen ja Pasi Rikkonen/ Luonnonvarakeskus Luke
Anne Laitinen/ Hippolis
Leena Rantamäki-Lahtinen ja Minna Autio/ Helsingin yliopisto
Päivi Lehtonen/ Teivon Ravirata
Minna Jaskari/ Jaskari Accounting and Business Consulting
Suvi Louhelainen/ Suomen Hippos ry
Kielo Kestinmäki/ Fred Sundwall/ Suomen Ratsastajainliitto ry