Muut ympäristönäkökohdat

Tallilla huomioon otettavia muita ympäristöasioita ovat veden ja energian kulutus, jätevesihuolto ja jätehuolto.

Veden kulutus riippuu tallin tyypistä ja varustelutasosta. Eniten vettä kuluu hevosten juomavedeksi. Hevosten pesupaikka, sosiaalitilat ja esimerkiksi loimien pesuun tarkoitetut pesukoneet lisäävät veden kulutusta ja asettavat luonnollisesti vaatimuksia jäteveden käsittelylle. Kaikki uudet karsinatallit (joihin lähes poikkeuksetta rakennetaan myös pesupaikka) joko liittyvät kunnalliseen jätevesihuoltoon tai muuten huolehtivat jäteveden käsittelystä lain edellyttämällä tavalla. Kaikissa vanhoissa talleissa ei välttämättä ole viemäriä, pihattotalleissa taas jätevettä ei käytännössä synny.

Energiankulutus vaihtelee tallin varustelutason mukaan. Varsinaisen eläintilan lämmittäminen on erittäin harvinaista, mutta lämmitettäviä varuste- ja sosiaalitiloja on jo valtaosassa talleja. Energian kulutusta lisäävät mahdollinen lämminvesivaraaja, pesukone, tallitekniikka (esimerkiksi koneellinen ilmanvaihto tai vielä harvinainen lannanpoistokoneisto) ja valaistus. Lämmönlähteenä lämmitettävissä tiloissa voidaan käyttää myös lantalasta vapautuvaa lämpöenergiaa.

Tallien tulee liittyä järjestettyyn jätteenkuljetukseen, vaikka talleilla syntyvän kaatopaikkajätteen määrä saattaakin olla yllättävän pieni. Yleisimpiä jätejakeita (pl. lanta ja rehujätteet) ovat paperi ja muovi, esimerkiksi rehusäkit ja paalimuovit, sosiaalitiloissa syntyvä kotitalousjäte sekä hevosenkengät. Ongelmajätettä syntyy esimerkiksi lääkkeiden ja vanhojen loisteputkien muodossa. Jätteiden määrä ja laji vaihtelevat tallien varustelutason sekä esimerkiksi laite- ja konekannan mukaan. Puhdas ja kuiva paalimuovi voidaan hävittää energiajätteenä, mutta sen omatoiminen polttaminen on kielletty.

Lähde: Särkijärvi, Susanna (2014): Hevostalous ja ympäristö. Teoksessa Laitinen, A. & Mäki-Tuuri, S. (toim.) Hevoset ja kunta – rajapintoja. Ypäjä: Hippolis – Hevosalan osaamiskeskus ry, 64–71.

Materiaalit

Luku 6 – Hevostalous ja ympäristö