Vetovoimatekijät ja haasteet Suomessa

Suomalaisen hevosmatkailun olennaisia vetovoimatekijöitä ovat luonto, hiljaisuus, puhtaus, tila, kasvit, eläimet, vaihtuvat vuodenajat ja maaston ominaisuudet. Hevosmatkailukohteena Suomi on turvallinen, eksoottinen ja kiinnostava.

Hevosmatkailu on ympärivuotista toimintaa, johon Suomen talvi tarjoaa oman ainutlaatuisen erityspiirteensä. Näin syntyy myös mahdollisuus matkailusesonkien pidentämiseen.

Suomenhevonen, ainutlaatuinen ja alkuperäinen kansallinen hevosrotumme, on maamme hevosmatkailun erikoisuus ja vahvuus. Suomenhevoseen liittyvät palvelutuotteet ovat matkailulle merkittävä vetovoimatekijä, jota olisi varaa hyödyntää enemmänkin.

Yksi suomalaisen hevosmatkailualan suurista haasteista liittyy reitteihin. Suurin osa yrittäjistä joutuu käyttämään yleisiä ja yksityisiä teitä, jotka eivät välttämättä sovellu hevosmatkailuun nähtävyyksien ja kiinnostavuuden vähäisyyden vuoksi. Reittien lyhyys, taukopaikkojen vähäinen määrä ja varustus sekä reittikarttojen ja opasteiden puutteellisuus kaventavat tuotevalikoimaa ja mahdollisuuksia yritystoiminnan kehittämiseen.

Näihin haasteisiin voidaan vastata verkostoitumalla ja lisäämällä yhteistyötä yrittäjien, muiden toimijoiden, kuntien ja alueiden kesken. Laajempi reittiverkosto hyödyntää koko alueen palvelutarjontaa, ja yhteisreitit helpottavat huoltoa ja tasaavat kustannuksia. Kaupunkien tai palvelukeskittymien läheisyys tekee reitistöstä asiakkaalle houkuttelevan.

Hevosmatkailun pehmeät arvot, eettisyys (hevosen ja luonnon ehdoilla), ekologisuus ja vahvuudet ihmisten hyvinvoinnin rakentajana voivat auttaa kääntämään haasteet mahdollisuuksiksi.

Lähde: Martin-Päivä, Minna (2014): Hevosmatkailu ja -tapahtumat. Teoksessa Laitinen, A. & Mäki-Tuuri, S. (toim.) Hevoset ja kunta – rajapintoja. Ypäjä: Hippolis – Hevosalan osaamiskeskus ry, 100–109.

Materiaalit

Luku 9 – Hevosmatkailu ja -tapahtumat