Hevosmatkailu

Hevosmatkailussa hevosta käytetään osana matkailutuotetta: hevonen on olennainen osa matkailuaktiviteettia ja matkailuelämyksen tuottamista. Hevosmatkailun ohjelmapalvelu tuotetaan luonnossa ja/tai rakennetussa ympäristössä ympäristövastuullisesti. Hevosmatkailu voi olla monelle seutukunnalle vetovoimatekijä ja kuntien näkyvyyden ja tunnettuuden lisääjä. Suomenhevonen ja siihen liittyvät palvelutuotteet ovat tekijä, jolla Suomen on mahdollista erottua hevosmatkailumarkkinoilla.

Hevosmatkailutuotteet voidaan jakaa kahteen kategoriaan: ratsastuslomiin ja hevosiin liittyviin muihin tapahtumiin. Kansainvälisen hevosmatkailuliiton määritelmän mukaan hevosmatkailu on normaalin asuinpaikan ulkopuolella tapahtuvaa vapaa-ajan tarkoituksessa harjoitettavaa hevosaktiviteettiä. Edelleen hevosmatkailutuotteet voidaan jaotella aktiivisiin ja seurattaviin hevosmatkailutuotteisiin; aktiivisia tuotteita ovat muun muassa retket, vaellukset leirit ja kurssit, passiivisia tuotteita muuan muassa messut, kilpailut, näyttelyt, seminaarit ja ajelutukset.

Hevosmatkailulta halutaan elämyksiä. Hevosmatkailutuotteeseen kuuluu osaltaan myös ammattitaitoinen ohjaus, varusteet, ruokailu sekä mahdollisesti majoitus ja muuta palvelutoimintaa.

Hevosmatkailun alalla on paljon potentiaalia hevosaktiviteettien kasvattaessa suosiotaan ympäri maailmaa. Euroopassa on yli 20 miljoonaa hevosharrastajaa, joista kaksi miljoonaa harrastaa vaellusratsastusta.

Suomessa on lähes 200 hevosmatkailun alalla toimivaa yritystä. Yritykset ovat muiden hevosyritysten tapaan enimmäkseen pieniä perheyrityksiä, joista suuri osa toimii maaseudulla. Yrityksistä 32 % työllistää vakituisesti yhden hengen, 60 % 2–4 henkeä ja 8 % työllistää 5–10 henkeä. Yhteistyötä muiden toimijoiden kanssa tehdään majoitus-, ateria-, kuljetus- ym. palveluiden saralla.

Suomen Vaellustallien Liiton jäseninä on noin 30 tallia, jotka järjestävät vaellusratsastusta tai sen tyyppistä toimintaa. Yhdistyksen tavoitteena on muun muassa vaellusratsastuksen laatujärjestelmän kehittäminen ja vaellustuoteluokitus. Yhdistys panostaa vaellusratsastuksen ja muiden hevosmatkailutuotteiden kehittämiseen niin kansallisella kuin kansainvälisellä tasolla.

Hevostapahtumamatkailulla on Suomessa kaksi vahvaa tukipilaria: vuosittain eri paikkakunnalla järjestettävät Kuninkuusravit ja kansainvälinen ratsastustapahtuma Helsinki International Horse Show (HIHS). Ne keräävät kymmeniä tuhansia katsojia ja niiden aluetaloudellinen vaikutus on miljoonia euroja. Monet muut hevosurheilutapahtumat ja -messut ovat vakiinnuttaneet asemansa ja houkuttelevat tuhansia katsojia. Pienemmilläkin hevostapahtumilla on oma merkityksensä alueen elinvoimaisuuden ja aktiivisuuden lisääjinä.

Lähde: Martin-Päivä, Minna (2014): Hevosmatkailu ja -tapahtumat. Teoksessa Laitinen, A. & Mäki-Tuuri, S. (toim.) Hevoset ja kunta – rajapintoja. Ypäjä: Hippolis – Hevosalan osaamiskeskus ry, 100–109.

Materiaalit

Luku 9 – Hevosmatkailu ja -tapahtumat

Kaaviot

Yleisömäärät Suomen suurimmissa hevosalan tapahtumissa vuonna 2013
Uusimmat luvut löytyvät hevosalan vuosikatsauksesta

Linkit

vaellustallit.fi

Visitfinland.fi

Kuninkuusravit

Helsinki International Horse Show