Ratsastus

Suomessa on noin 170 000 ratsastuksen harrastajaa, joista 50 000 on Suomen Ratsastajainliiton jäseniä. Ratsastajainliitto kuuluu Suomen kymmenen suurimman lajiliiton joukkoon. Kahdessakymmenessä vuodessa ratsastuksen harrastajien määrä on yli kaksinkertaistunut, ja kiinnostus lajia kohtaan kasvaa edelleen. Yli 95 % ratsastuksen harrastajista on naisia ja tyttöjä, ja ratsastus onkin toiseksi suosituin naisten ja tyttöjen laji. Nykyään jo yli puolet ratsastuksen harrastajista on aikuisia, 19–65-vuotiaita.

Suomessa on noin 1 000 ratsastuspalveluja myyvää ratsastustallia, joista 320 on Suomen Ratsastajainliiton jäsentalleja. Ratsastustallien määrä on ollut voimakkaassa kasvussa 1980-luvulta lähtien. Ratsastajainliiton jäsentalleilla toiminnasta vastaa aina hevosalan ammatillisen koulutuksen saanut henkilö. Liiton jäsentallit on jaettu kolmeen luokkaan: ratsastuskouluihin, harraste- ja yksityistalleihin. Ratsastajainliitto tukee ja ohjeistaa jäsentallien toimintaa koulutusten, edunvalvonnan ja tallineuvojien asiantuntijapalveluiden kautta. Jäsentallien lisäksi Ratsastajainliitolla on 500 jäsenseuraa, jotka järjestävät monipuolista toimintaa.

Ratsastus on myös suosittu kilpaurheilulaji, jossa voi kilpailla monella eri tasolla. Ratsastus on ainoa olympialaji, jossa eri-ikäiset miehet ja naiset kilpailevat samoilla säännöillä samoissa luokissa. Olympialajeja ovat este-, koulu- ja kenttäratsastus sekä paralympialaji vammaisratsastus.

Erityisryhmien ratsastuksessa (myös: vammaisratsastus tai erityistä tukea tarvitsevien ratsastus) ratsastusta lajina ei muuteta, mutta opetus, varusteet ja olosuhteet voidaan järjestää ratsastajan tilanteen mukaan sopiviksi. Tarvittaessa voidaan käyttää avustajia. Henkilökohtaiset tavoitteet määrittyvät ratsastajan toimintaedellytysten mukaan. Ratsastus tarjoaa eri tavoin toimintarajoitteisille ihmisille mahdollisuuden monipuoliseen liikuntaan ja aktiiviseen vapaa-aikaan ja kilpaurheiluun. Ratsastus on ainoita lajeja, joka mahdollistaa toimintarajoitteisten liikkumisen myös luonnossa.

Lähde: Martin-Päivä, Minna (2014): Hevoset vapaa-ajassa ja urheilussa. Teoksessa Laitinen, A. & Mäki-Tuuri, S. (toim.) Hevoset ja kunta – rajapintoja. Ypäjä: Hippolis – Hevosalan osaamiskeskus ry, 72–87.

Materiaalit

Luku 7 – Hevoset vapaa-ajassa ja urheilussa

Kaaviot

Ratsastuksen harrastajien jakauma sukupuolen ja iän mukaan
Suomen Ratsastajainliiton jäsenistö ja kilpailut

Linkit

ratsastus.fi