Hevosavusteinen toiminta

Hevosta käytetään monin eri tavoin sosiaali- ja terveyspalveluissa. Hevonen on hyvä kasvattaja, opettaja ja yhteistyökumppani – eikä hevonen syrji. Hevosen kanssa tekeminen on vaikuttavuudeltaan laaja-alaista ja monitasoista niin psyykkisesti kuin fyysisestikin. Hevosen ja ihmisen välinen vuorovaikutus vahvistaa mm. tunnetaitoa, itsetuntoja ja elämänhallintaa.

Hevosta käytetään monin eri tavoin kuntoutuksessa, ja hevonen auttaa syrjäytyneitä pääsemään takaisin kiinni yhteiskuntaan. Etenkin terapiatyössä korostuu terveysalan ammattilainen osaaminen ja hevonen toimii kumppanina mahdollistaen kuntouttavan toiminnan.
Hevosavusteista toimintaa voidaan käyttää mm.

  • ennaltaehkäisevässä työssä ja avohuollon tukitoimissa
  • toimintakyvyn ylläpidossa
  • ikäihmisten aktivoinnissa
  • lastensuojelussa
  • perhekodeissa

Hevosella nähdään tulevaisuudessa yhä merkittävämpi rooli ihmisen hyvinvoinnin edistämisessä niin virkistys-, liikunta-, hyvinvointi- kuin sosiaali- ja kuntoutuspalveluissa.

Hevosavusteinen toiminta (Equine Assisted Activities eli EAA) kuuluu Green Care -kehyksen alle. Hevosavusteinen toiminta on yksi Green Care -toiminnan edelläkävijöistä Suomessa.

Hevonen kuntouttajana -verkosto
– tervetuloa mukaan!

Hevonen kuntouttajana –verkosto on Hippoliksen koolle kutsuma, avoin foorumi, hevosavusteisen toiminnan parissa työskenteleville, yrittäjille, opiskelijoille sekä yhdistys- ja sidosryhmätoimijoille. 
Hevonen kuntouttajana –tapaamisia järjestetään kaksi kertaa vuodessa. Tapaamiset järjestetään eri puolilla Suomea, tutustuen samalla hevosavusteisia palveluja tuottavien yritysten toimintaan. Viime vuosina olemme käyneet mm. Toiskan tilalla Ilmajoella ja Ravuri Oy:ssä Hollolassa.

Tapaamisissa verkostoidutaan, ideoidaan ja parannetaan maailmaa hevosavusteisesta näkökulmasta.

Osallistujia ovat myös mm. Green Care –yhdistys, Suomen Ratsastusterapeutit, Sosiaalipedagoginen hevostoimintayhdistys ja Suomen Ratsastajainliitto.

Ilmoittaudu mukaan myös Hevonen kuntouttajana – postituslistalle TÄSTÄ linkistä, niin saat jatkossa tietoa ajankohtaisasioista ja kutsut tapaamisiin suoraan sähköpostiisi.

Lisätietoja:
Sanna Mäki-Tuuri, projektikoordinaattori, Hippolis 
puh. 040 733 8081
sanna.maki-tuuri@hippolis.fi

Ratsastusterapia

Ratsastusterapia eli Equine Assisted Therapy (EAT) on ratsastusterapeutin ja hevosen yhdessä toteuttamaa yksilöllistä, suunnitelmallista ja tavoitteellista kokonaisvaltaista kuntoutusta. Ratsastusterapiaa käytetään fyysistä, psyykkistä tai sosiaalista kuntoutusta tarvitsevan asiakkaan lääkinnällisen kokonaiskuntoutuksen osana.

Ratsastusterapian tavoitteena ei ole ratsastustaitojen opettelu, vaan hevosen avulla opitaan oman kehon, mielen ja/tai käyttäytymisen hallintaa ja terapia on aina tavoitteellista, kuntouttavaa toimintaa.

Ratsastusterapeutin pohjakoulutuksen mukaan terapiassa painottuvat motoriset, pedagogiset tai psykologiset tavoitteet. Henkilökohtaisen kuntoutussuunnitelman tavoitteiden saavuttamisessa käytetään hyväksi hevosen ja ihmisen välistä liike- ja tunnevuorovaikutusta.

Ratsastusterapiaa voidaan käyttää kuntoutusmuotona mm. masennuksen hoidossa, tunnevuorovaikutustaitojen vahvistamisessa, alaselkäongelmien tukena, neliraajahalvaantuneilla, CP-vammaisilla, autistisilla ja käytöshäiriöisillä, psykoterapian apuna ja oppimis- ja kehityshäiriöisillä

Sosiaalipedagoginen hevostoiminta

Sosiaalipedagoginen hevostoiminta on syrjäytymisen ehkäisyyn ja sosiaalisen kasvun ja hyvinvoinnin tukemiseen tähtäävää toimintaa. Toiminnan lähtökohtana on ihmisen ja hevosen vuorovaikutus sekä talliyhteisö, jossa toiminta tapahtuu. Sosiaalipedagogisen hevostoiminnan peruselementit nousevat sosiaalipedagogian teoriasta: yhteisöllisyys, elämyksellisyys, toiminnallisuus ja dialogisuus (aito kohtaaminen).

Hevosen kanssa toteutetaan yhteisöllistä, kokonaisvaltaista ja osallistavaa toimintaa. Hevosen avulla näytetään niiden asioiden tärkeys, joista oma hyvinvointi syntyy: esimerkiksi puhtaus, terveellinen ravinto, säännölliset ruoka-ajat, sopiva liikunta ja riittävä lepo.

Sosiaalipedagogista hevostoimintaa voidaan käyttää eri tavoin. Se toimii niin syrjäytymisen ehkäisyssä, elämänhallinnan harjoittelussa kuin myös muun muassa lastensuojelun avohuollon tukitoimena tai päihdekuntoutuksen tukena.

Muita hevosavusteiseen toimintaan soveltuvia menetelmiä ovat esimerkiksi:

Narratiivinen lähestymistapa lähtee liikkeelle tarinoista ja niiden rikastuttamisesta. Tarinoiden avulla lapset ja nuoret voivat samaistua eri henkilöihin tai hahmoihin, ottaa eri rooleja itselleen ja katsoa asiaa tai tilannetta toisen henkilön näkökulmasta.
Tunnetaitokasvatus opettaa tunnetaitoja eläinten, hevosten, yhteisön ja ympäristön avulla. Tunnetaitokasvatus painottaa ihmisten ja eläinten välistä vuorovaikutusta ja auttaa ihmistä hahmottamaan omaa rooliaan suhteessa muihin (esimerkiksi Equine/Animal Assisted Social Emotional Learning – EASEL/AASEL).

Materiaalit

Luku 8 – Hevoset sosiaali- ja terveyspalveluissa

Linkit

Suomen Ratsastusterapeutit ry

Ratsastajainliitto: Pararatsastus

Sosiaalipedagoginen Hevostoimintayhdistys ry

Hyvinvointia hevosesta – malleja hevosavusteisesta toiminnasta -video YouTubessa.

Hevosavusteisen toiminnan muodot