Laidunpäivä 30.5.2013: Hevonen hoitaa luontoa – luonto hevosta

Päivän kooste:

Hyvin suunniteltu laidunnus huolehtii maisemasta, säästää hevosenomistajan kukkaroa ja hevosen terveyttä

Kuva: Irina Keinänen/Hevosopisto
Riemulla ei ollut rajoja, kun kymmenen hevosen lauma päästettiin tänään kesälaitumelle, Ypäjän Hevosopiston kauniissa maisemissa. Hevoset ottivat laidunkauden avauksen iloisesti vastaan ja karauttelivat kesälomansa ensiminuutit laidunaluettaan päästä päähän. Ypäjän tämänpäiväiset laitumellelaskijaiset, kuten monet kaltaisensa kautta maan, keräävät paikalle aimo joukon katsojia.

Hevosten määrän kasvaessa laidunalueiden lisääntyminen näkyy ja herättää keskustelua. InnoEquine – projektin Laidunpäivässä Ypäjällä tänään torstaina tuotiin esiin hevosten laiduntamisen etuja. Luonnonlaidunnus edistää luonnon monimuotoisuutta, kun muut luontoarvot eli kasvillisuus, linnusto ja muu eläimistö huomioidaan. Suuri osa maamme kasvi- ja eläinlajeista on riippuvaisia laiduntamisen jatkumisesta.  Laiduntavat hevoset ovat myös idyllinen näky. Samalla hevoset pitävät maiseman avoimena ja ennaltaehkäisevät pusikoitumista.

 – Luonnonlaitumina voivat olla niityt, hakamaat, rantalaitumet, metsälaitumet ja jokinotkot, kertoo Maa- ja kotitalousnaisten keskuksesta kehityspäällikkö Hannele Partanen, ja vinkkaa ProAgrian Laidunpankki-sivustoa laidunten tarjoajille ja etsijöille.

– Jos laidun vuokrataan, oleellista on tehdä maista kirjallinen yhteistyösopimus. Sopimukseen kirjataan sen kesto, vastuuhenkilöt, tukioikeudet, korvaus sekä mahdolliset erityisehdot.

Nykyisellään laitumen käyttö on usein tehotonta. Hoitotoimenpiteillä voi vaikuttaa sen käyttöön. Laitumen uudistusrytmi ja laidunkierto eli laitumen lohkominen ovat laidunkäytön suunnittelun perusasioita. Riittävän ajoissa keväällä käyttöön otettu laidun tehostaa laiduntamista, kun nurmi ei ehdi liikaa korsiintua.

 – Hyvällä hoidolla pystytään lisäämään laitumen tuottoa ja ravintoarvoa, MTT Hevostalouden tutkija Susanna Särkijärvi toteaa. – Avainasemassa ovat laitumen mitoitus ja toimenpiteiden ajoitus. Laitumen hoitotoimenpiteissä ei ehdi jäädä mietiskelemään, tulee toimia ripeästi. Puhdistusniitot ja viljeltyjen lohkojen lisälannoitus välittömästi lohkon laidunnuksen jälkeen parantavat laitumen sadon laatua ja määrää.

Hevonen ei syö mitä vaan

Erilaisten hevosten ravinnontarve vaihtelee. Hevonen on myös valikoiva laiduntaja. Hevosen vuosittaisesta rehuntarpeesta 35 % voi täyttyä laidunaikana. Hevonen syö mieluiten lyhyttä nuorta ruohoa. Yleensä hevonen saa laitumelta riittävästi energiaa, tosin joillekin yksilöille ravintoa on hyvällä laitumella jopa liikaa. Jos laidun pääsee huonoon kuntoon, hevosen ruokinnassa voi silloin olla valkuaisen ja hivenaineiden puutetta. Oleellista onkin seurata sekä hevosen että laitumen kuntoa.

Luentomateriaalit

Laiduntaminen osana hevosten ja maisemien hoitoa                   
Dosentti, erikoistutkija Markku Saastamoinen, MTT

Hevosten hyvinvointi laiduntaessa ja laidunkäyttäytyminen. Hevonen hoitaa maisemaa.

Laiduntaminen luonnonlaitumilla,
kehityspäällikkö Hannele Partanen, Maa- ja Kotitalousnaisten Keskus

Mitä ovat luonnonlaitumet? Mitkä ovat niiden yhteiskunnalliset hyödyt: monimuotoisuus, maisema, ravinteiden kierto, laidunpankin toiminta, ympäristötuet.

Riittääkö laitumella syötävä? Erilaiset luonnonlaitumet ja viljelty laidun
tutkija Susanna Särkijärvi, MTT

Eri ikäisten ja rotuisten hevosten ravinnonsaanti ja –tarve. Täydennysruokinta laidunnettaessa.

Käytännön laitumien ja laiduntavien hoito:
case Hämeen Hevosjalostusliiton Särkisaaren orilaidun
,
tutkija Helena Jansson, MTT

Laidunpäivän järjestivät yhteistyössä InnoEquine –hanke (Central Baltic Interreg IV), Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus MTT, Helsingin yliopisto, Maa- ja kotitalousnaisten Keskus ja Hippolis – Hevosalan osaamiskeskus.