Yleinen

Hippoliksen vuosikokous

ESITYSLISTA

HIPPOLIS – HEVOSALAN OSAAMISKESKUS RY:N VUOSIKOKOUS

AIKA                25.5.2022 klo 13.00

PAIKKA            Härkätalli, Hevosopisto, Ypäjä (Opistontie, Ypäjä)

Yhdistyksen vuosikokouksessa käsiteltävät asiat:

 1. Kokouksen avaus

2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi äänten laskijaa

3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

4. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

5. Esitetään tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastajien lausunto

6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille

7. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, seuraavan vuoden tulo- ja menoarvio sekä jäsenmaksujen suuruudet

8. Valitaan puheenjohtaja

9. Valitaan hallituksen muut varsinaiset jäsenet erovuorossa olevien tilalle

Hallituksen erovuoroiset jäsenet ovat Tatu Ujula / Ypäjän kunta ja Mona-Anitta Riihimäki / Hämeen Ammattikorkeakoulu. Valitaan yksivuotiskaudeksi Suomen Hippos ry:n edustaja.

10. Valitaan yksi tai kaksi tilintarkastajaa ja heille varatilintarkastajat

11. Muut asiat

12. Kokouksen päättäminen